Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán viên Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

15/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3960 Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3946 Tỉnh Lâm Đồng

13/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3951 Tỉnh Lâm Đồng

10/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

07/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3664 Tỉnh Lâm Đồng

07/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

06/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3948 Tỉnh Lâm Đồng

06/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3941 Tỉnh Lâm Đồng

01/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán kho Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

23/02/2023

Nhà ứng tuyển: 1474 Tỉnh Lâm Đồng

23/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán thuế Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

20/02/2023

Nhà ứng tuyển: 1474 Tỉnh Lâm Đồng

20/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/02/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp nội bộ Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

20/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3933 Tỉnh Lâm Đồng

20/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3923 Tỉnh Lâm Đồng

09/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

09/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3922 Tỉnh Lâm Đồng

09/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thống kê kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/02/2023

Nhà ứng tuyển: 126 Tỉnh Lâm Đồng

07/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán bán hàng Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

02/02/2023

Nhà ứng tuyển: 1474 Tỉnh Lâm Đồng

02/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán kho Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

02/02/2023

Nhà ứng tuyển: web3909 Tỉnh Lâm Đồng

02/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/01/2023

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

11/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên Tiền lương Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/01/2023

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

11/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân tư vấn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3895 Tỉnh Lâm Đồng

05/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán trưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/12/2022

Nhà ứng tuyển: 3891 Tỉnh Lâm Đồng

28/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

26/12/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán trưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/12/2022

Nhà ứng tuyển: 3816 Tỉnh Lâm Đồng

10/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/12/2022

Nhà ứng tuyển: 3816 Tỉnh Lâm Đồng

10/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

06/12/2022

Nhà ứng tuyển: 3871 Tỉnh Lâm Đồng

06/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/12/2022

Nhà ứng tuyển: 3866 Tỉnh Lâm Đồng

01/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

30/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3865 Tỉnh Lâm Đồng

30/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3855 Tỉnh Lâm Đồng

24/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

17/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3838 Tỉnh Lâm Đồng

17/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán kiêm HCNS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3835 Tỉnh Lâm Đồng

16/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3824 Tỉnh Lâm Đồng

09/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH