Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3855 Tỉnh Lâm Đồng

24/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

17/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3838 Tỉnh Lâm Đồng

17/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán kiêm HCNS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3835 Tỉnh Lâm Đồng

16/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3824 Tỉnh Lâm Đồng

09/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

08/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3823 Tỉnh Lâm Đồng

08/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế Toán bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3737 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán kiêm HCNS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3810 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3815 Tỉnh Lâm Đồng

31/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên MKT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3694 Tỉnh Lâm Đồng

26/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3795 Tỉnh Lâm Đồng

26/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3303 Tỉnh Lâm Đồng

26/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

24/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3791 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán nhập hàng Lương: 8.000.000 Số lượng: 02

24/10/2022

Nhà ứng tuyển: Xã Hà Lâm, h. Đạ Huoai, Lâm Đồng

24/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3686 Tỉnh Lâm Đồng

21/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế Toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3685 Tỉnh Lâm Đồng

19/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/10/2022

Nhà ứng tuyển: 1474 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán nội bộ Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

13/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3689 Tỉnh Lâm Đồng

13/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3777 Tỉnh Lâm Đồng

12/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3768 Tỉnh Lâm Đồng

10/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3767 Tỉnh Lâm Đồng

07/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3663 Tỉnh Lâm Đồng

26/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế Toán Thanh Toán Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

16/09/2022

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

16/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế Toán bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3697 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

15/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/09/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán thời vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3710 Tỉnh Lâm Đồng

10/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/09/2022

Nhà ứng tuyển: 2139 Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế hoạch kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/09/2022

Nhà ứng tuyển: web3706 Tỉnh Lâm Đồng

07/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán công nghiệp Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

07/09/2022

Nhà ứng tuyển: web3706 Tỉnh Lâm Đồng

07/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

07/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3705 Tỉnh Lâm Đồng

07/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán thuế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3704 Tỉnh Lâm Đồng

07/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH