Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4962 Tỉnh Lâm Đồng

15/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4960 Tỉnh Lâm Đồng

14/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4960-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán khách sạn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/11/2023

Nhà ứng tuyển: 3679 Tỉnh Lâm Đồng

10/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4956 Tỉnh Lâm Đồng

09/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thực tập sinh Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4139-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

09/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4939 Tỉnh Lâm Đồng

07/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/11/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4949 Tỉnh Lâm Đồng

06/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

03/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4944-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

03/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/11/2023

Nhà ứng tuyển: 2377 Tỉnh Lâm Đồng

01/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên Kiểm Soát Giải Ngân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/10/2023

Nhà ứng tuyển: Sawad Tỉnh Lâm Đồng

25/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

25/10/2023

Nhà ứng tuyển: 1219 Tỉnh Lâm Đồng

25/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu ngân Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

24/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4934-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4196-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thực tập sinh (Thú y + Kế toán) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4195 Tỉnh Lâm Đồng

04/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

29/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4191-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

29/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4191-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

29/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

27/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

27/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4162-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

18/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế Toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4142-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

06/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4140-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

28/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4139-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán nội bộ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4137-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4115 Tỉnh Lâm Đồng

21/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

14/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán mua hàng Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

27/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4038 Tỉnh Lâm Đồng

27/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán bán hàng Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

27/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4038 Tỉnh Lâm Đồng

27/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4098 Tỉnh Lâm Đồng

24/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH