Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tài chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1432 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2020

14/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thu ngân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1302 Tỉnh Lâm Đồng

10/01/2020

10/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1302 Tỉnh Lâm Đồng

10/01/2020

10/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1299 Tỉnh Lâm Đồng

08/01/2020

08/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1430 Tỉnh Lâm Đồng

06/01/2020

06/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổ trưởng kiểm hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

03/01/2020

03/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

03/01/2020

01/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điều hành xe buýt Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

30/12/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

30/12/2019

30/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ kho Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

30/12/2019

Nhà ứng tuyển: 41 Tỉnh Lâm Đồng

30/12/2019

30/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán trưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/12/2019

Nhà ứng tuyển: 41 Tỉnh Lâm Đồng

30/12/2019

30/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1412 Tỉnh Lâm Đồng

24/12/2019

24/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

23/12/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Đạ Đờn, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

23/12/2019

31/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thu ngân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1402 Tỉnh Lâm Đồng

19/12/2019

19/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/12/2019

Nhà ứng tuyển: 160 Tỉnh Lâm Đồng

19/12/2019

19/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

18/12/2019

Nhà ứng tuyển: 476 Tỉnh Lâm Đồng

18/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/12/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

17/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1392 Tỉnh Lâm Đồng

11/12/2019

11/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/12/2019

Nhà ứng tuyển: 01 Tỉnh Lâm Đồng

09/12/2019

01/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1391 Tỉnh Lâm Đồng

09/12/2019

09/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/12/2019

Nhà ứng tuyển: 415 Tỉnh Lâm Đồng

09/12/2019

09/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1390 Tỉnh Lâm Đồng

09/12/2019

09/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thu ngân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/12/2019

Nhà ứng tuyển: 760 Tỉnh Lâm Đồng

06/12/2019

06/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

05/12/2019

Nhà ứng tuyển: 706 Tỉnh Lâm Đồng

05/12/2019

05/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1385 Tỉnh Lâm Đồng

05/12/2019

05/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1385 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/12/2019

05/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 007 Số lượng: 1

02/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1373 Tỉnh Lâm Đồng

02/12/2019

02/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 272 Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/11/2019

21/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1356 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/11/2019

21/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thu ngân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 108 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/11/2019

21/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

20/11/2019

Nhà ứng tuyển: 152 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/11/2019

31/12/2019

DANH MỤC NGÀNH