Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán trưởng Lương: 008 Số lượng: 1

01/10/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

01/10/2020

02/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/09/2020

Nhà ứng tuyển: 3049 Tỉnh Lâm Đồng

25/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 005 Số lượng: 1

25/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1584 Tỉnh Lâm Đồng

25/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/09/2020

Nhà ứng tuyển: 3047 Tỉnh Lâm Đồng

24/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán trưởng Lương: 010 Số lượng: 1

23/09/2020

Nhà ứng tuyển: 375 Tỉnh Lâm Đồng

23/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán bán hàng - kinh doanh bán lẻ Lương: 005 Số lượng: 2

16/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

16/09/2020

16/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/09/2020

Nhà ứng tuyển: 3187 Tỉnh Lâm Đồng

11/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/09/2020

Nhà ứng tuyển: 3161 Tỉnh Lâm Đồng

11/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán (thu hồi công nợ, kinh doanh sắt thép) Lương: 005 Số lượng: 1

08/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1572 Tỉnh Lâm Đồng

08/09/2020

08/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán văn phòng Lương: 005 Số lượng: 3

25/08/2020

Nhà ứng tuyển: 1566 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2020

25/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên ADMIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/08/2020

Nhà ứng tuyển: 1565 Tỉnh Lâm Đồng

24/08/2020

24/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/08/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/08/2020

13/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2020

Nhà ứng tuyển: 3183 Tỉnh Lâm Đồng

12/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/08/2020

Nhà ứng tuyển: 3178 Tỉnh Lâm Đồng

10/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/08/2020

Nhà ứng tuyển: 1471 Tỉnh Lâm Đồng

07/08/2020

07/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán - kiểm toán Lương: 005 Số lượng: 2

06/08/2020

Nhà ứng tuyển: 50 Tỉnh Lâm Đồng

06/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: 005 Số lượng: 1

05/08/2020

Nhà ứng tuyển: 1557 Tỉnh Lâm Đồng

05/08/2020

05/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: 006 Số lượng: 1

03/08/2020

Nhà ứng tuyển: 729 Tỉnh Lâm Đồng

03/08/2020

03/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển Kế toán thanh toán (Đức Trọng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/08/2020

Nhà ứng tuyển: 2030 Xã Liên Hiệp, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

01/08/2020

01/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán viên Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

30/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

30/07/2020

30/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán trưởng Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

30/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

30/07/2020

30/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/07/2020

Nhà ứng tuyển: 3062 Tỉnh Lâm Đồng

22/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán trưởng Lương: 015 Số lượng: 1

21/07/2020

Nhà ứng tuyển: 160 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

16/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2031 Tỉnh Lâm Đồng

16/07/2020

21/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 005 Số lượng: 1

14/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/07/2020

14/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2021 Tỉnh Lâm Đồng

13/07/2020

05/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1492 Tỉnh Lâm Đồng

10/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 005 Số lượng: 1

10/07/2020

Nhà ứng tuyển: 14 Tỉnh Lâm Đồng

10/07/2020

10/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán bán hàng Lương: 006 Số lượng: 1

10/07/2020

Nhà ứng tuyển: 66 Tỉnh Lâm Đồng

10/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2025 Tỉnh Lâm Đồng

09/07/2020

09/08/2020

DANH MỤC NGÀNH