Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 005 Số lượng: 2

08/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/07/2020

08/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thủ kho thức ăn/vật tư Lương: 005 Số lượng: 1

07/07/2020

Nhà ứng tuyển: 32 Tỉnh Lâm Đồng

07/07/2020

07/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/07/2020

Nhà ứng tuyển: 3168 Tỉnh Lâm Đồng

07/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán trưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/07/2020

07/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trung cấp kế toán Lương: 005 Số lượng: 1

06/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1537 Tỉnh Lâm Đồng

06/07/2020

06/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán viên Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

03/07/2020

Nhà ứng tuyển: Xã Tu Tra, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

03/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán thuế Lương: 005 Số lượng: 1

24/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1528 Tỉnh Lâm Đồng

24/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3061 Tỉnh Lâm Đồng

24/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2020

22/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính công Lương: 004 Số lượng: 1

18/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1219 Tỉnh Lâm Đồng

18/06/2020

18/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán viên Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

09/06/2020

Nhà ứng tuyển: 2018 Tỉnh Lâm Đồng

09/06/2020

10/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/06/2020

Nhà ứng tuyển: 790 Tỉnh Lâm Đồng

05/06/2020

05/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán nội bộ (không nhận người có hộ khẩu Đà Lạt, chỉ nhận người có hộ khẩu các huyện lân cận) Lương: 005 Số lượng: 1

04/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1399 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/06/2020

04/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/05/2020

Nhà ứng tuyển: 3145 Tỉnh Lâm Đồng

28/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

28/05/2020

Nhà ứng tuyển: 3016 Tỉnh Lâm Đồng

28/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

27/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2020

21/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

21/05/2020

Nhà ứng tuyển: 2004 Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2020

21/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2020

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Lạc Dương, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

20/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên xác minh thông tin, hỗ trợ ngân hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

20/05/2020

Nhà ứng tuyển: 832 Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2020

20/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/05/2020

Nhà ứng tuyển: 2006 Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2020

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán nội bộ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/05/2020

Nhà ứng tuyển: 146 Tỉnh Lâm Đồng

15/05/2020

15/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/05/2020

Nhà ứng tuyển: 2002 Tỉnh Lâm Đồng

13/05/2020

13/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thanh quyết toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

13/05/2020

Nhà ứng tuyển: 3141 Tỉnh Lâm Đồng

13/05/2020

13/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/05/2020

Nhà ứng tuyển: 3141 Tỉnh Lâm Đồng

13/05/2020

13/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chăm em bé 07 tháng tuổi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1505 Tỉnh Lâm Đồng

08/05/2020

08/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ quỹ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/05/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

08/05/2020

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1495 Tỉnh Lâm Đồng

08/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1504 Tỉnh Lâm Đồng

08/05/2020

08/06/2020

DANH MỤC NGÀNH