Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/01/2021

31/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV quản lý kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: 521 Tỉnh Lâm Đồng

20/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát sảnh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: 3234 Tỉnh Lâm Đồng

20/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu ngân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2127 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2021

14/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN CÔNG NỢ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1471 Tỉnh Lâm Đồng

04/01/2021

04/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN BÀN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1471 Tỉnh Lâm Đồng

04/01/2021

04/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1471 Tỉnh Lâm Đồng

04/01/2021

04/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/12/2020

Nhà ứng tuyển: 3229 Tỉnh Lâm Đồng

31/12/2020

30/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1669 Tỉnh Lâm Đồng

30/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1642 Tỉnh Lâm Đồng

28/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/12/2020

Nhà ứng tuyển: 399 Tỉnh Lâm Đồng

28/12/2020

28/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán nội bộ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1661 Tỉnh Lâm Đồng

28/12/2020

28/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

22/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2120 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/12/2020

31/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

21/12/2020

21/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu mua Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

21/12/2020

21/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1454 Tỉnh Lâm Đồng

21/12/2020

21/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/12/2020

Nhà ứng tuyển: 926 Tỉnh Lâm Đồng

21/12/2020

21/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

15/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2107 Tỉnh Lâm Đồng

15/12/2020

15/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2105 Tỉnh Lâm Đồng

15/12/2020

15/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

14/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2104 Tỉnh Lâm Đồng

14/12/2020

31/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

12/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2102 Xã Trạm Hành, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/12/2020

31/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

11/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2103 Tỉnh Lâm Đồng

11/12/2020

11/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/12/2020

Nhà ứng tuyển: 3222 Tỉnh Lâm Đồng

10/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1623 Tỉnh Lâm Đồng

10/12/2020

10/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1643 Tỉnh Lâm Đồng

10/12/2020

10/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2102 Tỉnh Lâm Đồng

10/12/2020

10/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/12/2020

Nhà ứng tuyển: 711 Tỉnh Lâm Đồng

07/12/2020

08/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2095 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/11/2020

26/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/11/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kho Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

16/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1622 Tỉnh Lâm Đồng

16/11/2020

16/12/2020

DANH MỤC NGÀNH