Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo quản/Chế Biến

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIỂM SOÁT - TỔ CHỨC - PHÂN LOẠI ĐÓNG GÓI - GIÁM SÁT VẬT TƯ... Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

15/08/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Đạ Nhim, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

15/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ VÀ VẬN HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VẬN HÀNH- BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÁC MÁY MÓC TRONG SX, CHẾ BIÊN RAU CỦ. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH