Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Hành chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: 3191 Tỉnh Lâm Đồng

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Văn Phòng Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

30/09/2020

Nhà ứng tuyển: 2066 Thị trấn Thạnh Mỹ, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

30/09/2020

30/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

23/09/2020

Nhà ứng tuyển: 2065 Tỉnh Lâm Đồng

23/09/2020

23/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Luật kinh tế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/08/2020

Nhà ứng tuyển: 1304 Tỉnh Lâm Đồng

24/08/2020

24/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính công làm tại huyện Di Linh Lương: 005 Số lượng: 1

07/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1219 Tỉnh Lâm Đồng

07/07/2020

07/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỜNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1249 Tỉnh Lâm Đồng

26/05/2020

26/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó phòng hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/05/2020

Nhà ứng tuyển: 3141 Tỉnh Lâm Đồng

13/05/2020

13/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tổ chức hành chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/04/2020

Nhà ứng tuyển: 259 Tỉnh Lâm Đồng

09/04/2020

22/05/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3010 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1432 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2020

14/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công chứng viên Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1352 Tỉnh Lâm Đồng

21/11/2019

21/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư ký Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1337 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NỮ LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/09/2019

Nhà ứng tuyển: 1249 Xã Tân Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

20/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH