Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5125 Tỉnh Lâm Đồng

31/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/12/2023

Nhà ứng tuyển: 4072-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên CSR Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/10/2023

Nhà ứng tuyển: 126 Tỉnh Lâm Đồng

13/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên pháp chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/07/2023

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

25/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên pháp lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/06/2023

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

30/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/05/2023

Nhà ứng tuyển: 2392 Tỉnh Lâm Đồng

09/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Tổ chức Hành chính Nhân sự Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

24/04/2023

Nhà ứng tuyển: web3994 Tỉnh Lâm Đồng

24/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên phát triển duự án bất động sản Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3712 Tỉnh Lâm Đồng

17/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính nhân sự Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

08/12/2022

Nhà ứng tuyển: 3877 Tỉnh Lâm Đồng

08/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

24/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3791 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên pháp lý dự án Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

21/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3712 Tỉnh Lâm Đồng

21/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư ký văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3667 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên pháp lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3654 Tỉnh Lâm Đồng

01/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/07/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

29/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/06/2022

Nhà ứng tuyển: 4060-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

21/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ADMIN & TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

07/06/2022

Nhà ứng tuyển: 1280 Tỉnh Lâm Đồng

07/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên phát triển dự án ( Đà Lạt, KonTum) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3712 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên pháp chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: Web3305 Tỉnh Lâm Đồng

25/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư ký pháp lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư ký pháp lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/02/2022

Nhà ứng tuyển: 2373 Tỉnh Lâm Đồng

23/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên giải phóng mặt bằng Lương: 13.000.000 Số lượng: 1

21/02/2022

Nhà ứng tuyển: 2445 Tỉnh Lâm Đồng

21/02/2022

21/03/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng ban pháp lý, nhân viên pháp lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web3595 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý Luật sư Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/01/2022

Nhà ứng tuyển: 2507 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/01/2022

06/02/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2495 Tỉnh Lâm Đồng

16/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2445 Tỉnh Lâm Đồng

11/10/2021

07/11/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ trợ lý nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2031 Tỉnh Lâm Đồng

07/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên hành chính Pháp chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2424 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/09/2021

01/06/2024

DANH MỤC NGÀNH