Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NỮ LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/09/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Tân Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

20/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG - PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 004 Số lượng: 15

22/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THƯ KÝ VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

18/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

04/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

04/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH