Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3010 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1432 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2020

14/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công chứng viên Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1352 Tỉnh Lâm Đồng

21/11/2019

21/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư ký Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1337 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

06/11/2019

Nhà ứng tuyển: 261 Tỉnh Lâm Đồng

06/11/2019

06/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NỮ LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/09/2019

Nhà ứng tuyển: 1249 Xã Tân Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

20/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH