Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điều dưỡng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên chăm sóc mẹ & bé Lương: 8.000.000 Số lượng: 8

29/01/2024

Nhà ứng tuyển: 5012 Tỉnh Lâm Đồng

29/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điều dưỡng/ Y sĩ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4109-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

17/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hộ lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

08/05/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điều dưỡng viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

08/05/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Y Tế Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

24/04/2023

Nhà ứng tuyển: web3994 Tỉnh Lâm Đồng

24/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Làm bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3956 Tỉnh Lâm Đồng

14/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điều dưỡng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3956 Tỉnh Lâm Đồng

14/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ tá Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3895 Tỉnh Lâm Đồng

05/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiêm vắc xin Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

03/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3892 Tỉnh Lâm Đồng

03/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên massa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3713 Tỉnh Lâm Đồng

12/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên y tế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/06/2022

Nhà ứng tuyển: Web3638 Tỉnh Lâm Đồng

24/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y sĩ - Điều dưỡng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

10/09/2021

Nhà ứng tuyển: 3011 Tỉnh Lâm Đồng

10/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên điều dưỡng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

10/09/2021

Nhà ứng tuyển: 3305 Tỉnh Lâm Đồng

10/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV điều dưỡng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/07/2021

Nhà ứng tuyển: 3286 Tỉnh Lâm Đồng

27/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH