Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Dược sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/06/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - GIỚI THIỆU SẢN PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

10/06/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

04/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

04/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH - LÀM VIỆC VỚI CÁC NHÀ THUỐC TẠI ĐỊA PHƯƠNG - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA NHÀ THUỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/10/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

30/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH