Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Dược sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kiểm nghiệm Vi Sinh (QC) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/05/2024

Nhà ứng tuyển: web_Nanogen Tỉnh Lâm Đồng

14/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Quản lý chất lượng (QA) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/05/2024

Nhà ứng tuyển: web_Nanogen Tỉnh Lâm Đồng

14/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

12/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5012 Tỉnh Lâm Đồng

12/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dược sĩ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/03/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dược sỹ bán thuốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

12/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5012 Tỉnh Lâm Đồng

12/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý giám sát tuyến bán hàng theo quy định công ty. Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

13/11/2023

Nhà ứng tuyển: tt11 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên spa Lương: 4.500.000 Số lượng: 4

24/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4934-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán thuốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4213 Tỉnh Lâm Đồng

09/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯỢC SỸ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán thuốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4090 Tỉnh Lâm Đồng

18/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trình dược viên kênh OTC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/04/2023

Nhà ứng tuyển: 3983 Tỉnh Lâm Đồng

13/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trình dược viên Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

29/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3968 Tỉnh Lâm Đồng

29/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dược sỹ bán thuốc Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

01/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3908 Tỉnh Lâm Đồng

01/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN KHU VỰC TÂY NGUYÊN Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

07/09/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dược sỹ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3686-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

22/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chăm sóc khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

01/08/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

01/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó Giám đốc khối sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2424 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/12/2021

20/01/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2424 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

20/12/2021

20/01/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán thuốc tây Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2491 Tỉnh Lâm Đồng

13/12/2021

14/02/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dược sĩ bán thuốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3301 Tỉnh Lâm Đồng

30/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dược sĩ tư vấn bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

02/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2378 Tỉnh Lâm Đồng

02/08/2021

02/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trình dược viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

03/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2363 Tỉnh Lâm Đồng

03/06/2021

03/07/2021

DANH MỤC NGÀNH