Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc vận hành - Mã: COO-PN-HL Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/04/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG NHÓM GIÁM SÁT Lương: 007 Số lượng: 1

19/11/2018

Nhà ứng tuyển: Thành Phố Hồ Chí Minh

19/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KD XUẤT NHẬP KHẨu Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

27/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

27/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KD XUẤT NHẬP KHẨU (Ưu tiên biết nghiệp vụ kế toán) Lương: 80.000.000 Số lượng: 1

21/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KD XUẤT NHẬP KHẨU (Ưu tiên biết nghiệp vụ kế toán) Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

30/08/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

30/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH