Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bác sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiến trúc sư Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

17/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

17/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phiên dịch tiếng hàn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/03/2020

Nhà ứng tuyển: 126 Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV y tế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3130 Tỉnh Lâm Đồng

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

05/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thu ngân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 476 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ dự nguồn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 317 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỒNG, CHĂM SÓC THU HOẠCH RAU SẠCH VÀ HOA CÚC Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1457 Tỉnh Lâm Đồng

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

13/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1003 Tỉnh Lâm Đồng

13/01/2020

09/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên Hồ bơi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 55 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2020

08/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 146 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2020

08/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thu ngân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1429 Tỉnh Lâm Đồng

06/01/2020

06/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dọn Phòng Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

30/12/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

30/12/2019

30/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bán hàng Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

24/12/2019

Nhà ứng tuyển: 261 Tỉnh Lâm Đồng

24/12/2019

24/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên kinh doanh, nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

18/12/2019

Nhà ứng tuyển: 3005 Tỉnh Lâm Đồng

18/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1392 Tỉnh Lâm Đồng

11/12/2019

11/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chăm sóc khách hàng Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1391 Tỉnh Lâm Đồng

09/12/2019

09/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên điều phối Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/12/2019

Nhà ứng tuyển: 760 Tỉnh Lâm Đồng

06/12/2019

06/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

05/12/2019

Nhà ứng tuyển: 389 Tỉnh Lâm Đồng

05/12/2019

05/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TẠP VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

20/11/2019

Nhà ứng tuyển: 152 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/11/2019

31/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1329 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 3053 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 3010 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ KẾ HOẠCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/11/2019

Nhà ứng tuyển: 261 Tỉnh Lâm Đồng

06/11/2019

06/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SPA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1282 Tỉnh Lâm Đồng

05/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẾP (ĐỨNG THỚT) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1310 Tỉnh Lâm Đồng

29/10/2019

29/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN LÀM VƯỜN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1303 Tỉnh Lâm Đồng

29/10/2019

30/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ QUẢNG CÁO - THỢ PHỤ QUẢNG CÁO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

28/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1305 Tỉnh Lâm Đồng

28/10/2019

28/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN Y TẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2019

05/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2019

05/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bán xăng Lương: 4.500.000 Số lượng: 10

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 645 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH MỤC NGÀNH