Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bác sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên điều phối Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/12/2019

Nhà ứng tuyển: 760 Tỉnh Lâm Đồng

06/12/2019

06/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

05/12/2019

Nhà ứng tuyển: 389 Tỉnh Lâm Đồng

05/12/2019

05/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TẠP VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

20/11/2019

Nhà ứng tuyển: 152 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/11/2019

31/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1329 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ KẾ HOẠCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/11/2019

Nhà ứng tuyển: 261 Tỉnh Lâm Đồng

06/11/2019

06/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SPA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1282 Tỉnh Lâm Đồng

05/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẾP (ĐỨNG THỚT) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1310 Tỉnh Lâm Đồng

29/10/2019

29/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN LÀM VƯỜN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1303 Tỉnh Lâm Đồng

29/10/2019

29/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ QUẢNG CÁO - THỢ PHỤ QUẢNG CÁO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

28/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1305 Tỉnh Lâm Đồng

28/10/2019

28/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN Y TẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2019

05/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2019

05/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bán xăng Lương: 4.500.000 Số lượng: 10

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 645 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 317 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1270 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

20/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: 1244 Xã Phúc Thọ, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y SĨ ĐA KHOA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: 1245 Xã Tân Thanh, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN ĐỒNG - KỸ THUẬT VIÊN SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

30/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH CAMERA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: 125 Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: 125 Phường Lộc Tiến, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

16/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1182 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐIỀU HÀNH TAXI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔNG ĐÀI VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH