Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bác sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

12/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG - NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

28/06/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/06/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/06/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

24/05/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LƯU TRỮ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/05/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Ma Đa Guôi, h. Đạ Huoai, Lâm Đồng

22/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/05/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

10/04/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

10/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

26/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/03/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

01/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN LÀM SẠCH CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

20/02/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/12/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

26/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIỆN DẠY BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/12/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH - NHÂN VIÊN KINH DOANH - LỂ TÂN - PHỤC VỤ NHÀ HÀNG - KỸ THUẬT - NHÂN VIÊN VƯỜN ORGANIC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

08/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỂ TÂN - THU NGÂN - TẠP VỤ - BẢO VỆ - GIỮ XE - PHỤC VỤ - PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 55

24/10/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

10/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

06/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SPA Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

30/08/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

30/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

30/08/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

30/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: 4.000.000 Số lượng: 20

27/08/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

27/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN XÂY DỰNG Lương: 6.500.000 Số lượng: 20

20/08/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/08/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

06/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

21/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

11/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN LÀM BÁNH HỎI Lương: 6.000.000 Số lượng: -2

07/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH