Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bác sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

20/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phúc Thọ, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y SĨ ĐA KHOA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Tân Thanh, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN ĐỒNG - KỸ THUẬT VIÊN SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

30/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH CAMERA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Tiến, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

16/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐIỀU HÀNH TAXI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔNG ĐÀI VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ SALE NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THANH TRA TAXI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ B Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG ĐÀ LẠT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THU NGÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kt Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

08/08/2019

Nhà ứng tuyển: jjjdjdj Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN MỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

01/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VỆ SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

23/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

12/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG - NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

28/06/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH