Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bác sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

14/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẠC SĨ CHUYÊN KHOA NGOẠI, SẢN Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên y tế và an toàn lao động Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

19/07/2023

Nhà ứng tuyển: 83 Tỉnh Lâm Đồng

19/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ bác sĩ khoa sản, khoa ngoại Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/07/2023

Nhà ứng tuyển: 2376 Tỉnh Lâm Đồng

17/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên khúc xạ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

08/05/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bác sỹ thú y Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3686-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

22/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cố vấn dịch vụ Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

24/06/2022

Nhà ứng tuyển: Web3639 Tỉnh Lâm Đồng

24/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giảng viên : Giảng viên bác sỹ đa khoa;Kỹ thuật xét nghiệm y học; Kỹ thuật phục hồi chức năng;công ngệ thông tin Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

04/05/2022

Nhà ứng tuyển: 2317 Tỉnh Lâm Đồng

04/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 250

11/03/2022

Nhà ứng tuyển: 3294 Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bác sỹ chuyên khoa tâm thần Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/07/2021

Nhà ứng tuyển: 3286 Tỉnh Lâm Đồng

27/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

22/04/2021

Nhà ứng tuyển: 3269 Tỉnh Lâm Đồng

22/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ B Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH