Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bác sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

30/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1636 Tỉnh Lâm Đồng

30/11/2020

30/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giặt ủi Lương: 005 Số lượng: 2

03/09/2020

Nhà ứng tuyển: 886 Tỉnh Lâm Đồng

03/09/2020

03/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ phụ tá Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/07/2020

Nhà ứng tuyển: 3167 Tỉnh Lâm Đồng

21/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: 005 Số lượng: 5

17/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

17/07/2020

17/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điều dưỡng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2020

Nhà ứng tuyển: 3169 Tỉnh Lâm Đồng

17/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/05/2020

Nhà ứng tuyển: 126 Tỉnh Lâm Đồng

10/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phiên dịch tiếng hàn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/03/2020

Nhà ứng tuyển: 126 Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV y tế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3131 Tỉnh Lâm Đồng

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỒNG, CHĂM SÓC THU HOẠCH RAU SẠCH VÀ HOA CÚC Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1457 Tỉnh Lâm Đồng

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên Hồ bơi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 55 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2020

08/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 146 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2020

08/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thu ngân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1429 Tỉnh Lâm Đồng

06/01/2020

06/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dọn Phòng Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

30/12/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

30/12/2019

30/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bán hàng Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

24/12/2019

Nhà ứng tuyển: 261 Tỉnh Lâm Đồng

24/12/2019

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1392 Tỉnh Lâm Đồng

11/12/2019

11/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chăm sóc khách hàng Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1391 Tỉnh Lâm Đồng

09/12/2019

09/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1329 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SPA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1282 Tỉnh Lâm Đồng

05/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẾP (ĐỨNG THỚT) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1310 Tỉnh Lâm Đồng

29/10/2019

29/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN LÀM VƯỜN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1303 Tỉnh Lâm Đồng

29/10/2019

30/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ QUẢNG CÁO - THỢ PHỤ QUẢNG CÁO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

28/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1305 Tỉnh Lâm Đồng

28/10/2019

28/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2019

05/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1270 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

20/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: 1244 Xã Phúc Thọ, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN ĐỒNG - KỸ THUẬT VIÊN SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

30/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: 3060 Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: 3055 Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: 3016 Tỉnh Lâm Đồng

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1182 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH