Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng chi nhánh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý trưởng gian hàng thương mại điện tử tiktok shop Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4172-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

20/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4171 Tỉnh Lâm Đồng

20/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4112 Tỉnh Lâm Đồng

18/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phát triển kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4142 Tỉnh Lâm Đồng

06/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư ký kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

25/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4125-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó trưởng phòng/phó nhóm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4125-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

25/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4125-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng, trưởng nhóm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

25/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4125-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

25/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4125-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý nhà hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4038 Tỉnh Lâm Đồng

24/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

23/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4119-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

23/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên QC/ R&D Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4116 Tỉnh Lâm Đồng

21/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4116 Tỉnh Lâm Đồng

21/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên sale admin Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4116 Tỉnh Lâm Đồng

21/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/08/2023

Nhà ứng tuyển: 3161 Tỉnh Lâm Đồng

14/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/08/2023

Nhà ứng tuyển: web4101-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

10/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TIẾP NHẬN KHÁCH Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên sale văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/08/2023

Nhà ứng tuyển: 3824 Tỉnh Lâm Đồng

02/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kinh doanh- Maketting Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4094 Tỉnh Lâm Đồng

27/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao dịch viên tài chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

20/07/2023

Nhà ứng tuyển: web3642 Tỉnh Lâm Đồng

20/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý giám đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4093 Tỉnh Lâm Đồng

19/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4093 Tỉnh Lâm Đồng

19/07/2023

20/09/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng doanh nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

04/07/2023

Nhà ứng tuyển: 3886-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

04/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên quản lý sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4060-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

03/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4040 Tỉnh Lâm Đồng

19/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/06/2023

Nhà ứng tuyển: 3998-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

19/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên sales & marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4038 Tỉnh Lâm Đồng

19/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý nhà hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/05/2023

Nhà ứng tuyển: 3665 Tỉnh Lâm Đồng

09/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH