Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

15/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3959 Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên mua hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3908 Tỉnh Lâm Đồng

07/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3945 Tỉnh Lâm Đồng

03/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3945 Tỉnh Lâm Đồng

03/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý sảnh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3931 Tỉnh Lâm Đồng

17/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3924 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh thị trường Lương: 6.500.000 Số lượng: 2

03/02/2023

Nhà ứng tuyển: 2454 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/02/2023

Nhà ứng tuyển: WEB3428 Tỉnh Lâm Đồng

02/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh ( dịch vụ y tế) Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

01/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3908 Tỉnh Lâm Đồng

01/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận spa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3903 Tỉnh Lâm Đồng

30/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3903 Tỉnh Lâm Đồng

30/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/01/2023

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

11/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên marketting Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: 3882 Tỉnh Lâm Đồng

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc nhà máy sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/12/2022

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

07/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế hoạch - tương gia vị Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/12/2022

Nhà ứng tuyển: Web14 Tỉnh Lâm Đồng

07/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó phòng nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/11/2022

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

30/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

25/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3856 Tỉnh Lâm Đồng

25/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2022

Nhà ứng tuyển: web3796 Tỉnh Lâm Đồng

14/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/11/2022

Nhà ứng tuyển: web3680 Tỉnh Lâm Đồng

08/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3795 Tỉnh Lâm Đồng

26/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nam thủ kho Lương: 6.150.000 Số lượng: 1

17/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3705 Tỉnh Lâm Đồng

17/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý giám đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3705 Tỉnh Lâm Đồng

17/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/10/2022

Nhà ứng tuyển: web3680 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

14/10/2022

Nhà ứng tuyển: web3680 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý thị trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3676 Tỉnh Lâm Đồng

11/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

07/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3767 Tỉnh Lâm Đồng

07/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Sale admin Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3764 Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý cửa hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3737 Tỉnh Lâm Đồng

26/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh khu vực Đơn Dương - Lâm Hà Lương: 15.000.000 Số lượng: 02

14/09/2022

Nhà ứng tuyển: 2505 Tỉnh Lâm Đồng

14/09/2022

30/09/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh online Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3709 Tỉnh Lâm Đồng

09/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH