Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

15/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/06/2022

Nhà ứng tuyển: 3218 Tỉnh Lâm Đồng

10/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh khu vực tỉnh Lâm Đồng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/06/2022

Nhà ứng tuyển: web3423 Tỉnh Lâm Đồng

09/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng ca Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2022

Nhà ứng tuyển: 3323 Tỉnh Lâm Đồng

06/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính nhân sự Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

06/06/2022

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

06/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thống kê Lương: 6.000.000 Số lượng: 0

06/06/2022

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

06/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân sự tổng hợp Lương: 008 Số lượng: 1

30/05/2022

Nhà ứng tuyển: web mới Tỉnh Lâm Đồng

30/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/05/2022

Nhà ứng tuyển: 2436 Tỉnh Lâm Đồng

27/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiểm soát chất lượng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/05/2022

Nhà ứng tuyển: 2436 Tỉnh Lâm Đồng

27/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý cung ứng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/05/2022

Nhà ứng tuyển: 2436 Tỉnh Lâm Đồng

27/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH Lương: 15.000 Số lượng: 2

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3401 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

18/05/2022

Nhà ứng tuyển: Web3678 Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3063 Tỉnh Lâm Đồng

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PIC( Person In Charge) khu vực Nam Lâm Đồng( bao gồm các huyện Di Linh, Bảo Lâm, TP. Bảo Lộc, Đạ Hoai, Đạ Tẻh ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: web3267 Tỉnh Lâm Đồng

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bưu cục làm việc tại Đà Lạt Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: web3267 Tỉnh Lâm Đồng

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

08/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3246 Tỉnh Lâm Đồng

08/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Telesale Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

07/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3299 Tỉnh Lâm Đồng

07/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

07/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3299 Tỉnh Lâm Đồng

07/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Kinh Doanh - Đi thị trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

31/03/2022

Nhà ứng tuyển: 2569 Tỉnh Lâm Đồng

31/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG – TẬP ĐOÀN KGOUP Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

25/03/2022

Nhà ứng tuyển: Xã Ma Đa Guôi, h. Đạ Huoai, Lâm Đồng

25/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

17/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

17/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

17/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/03/2022

Nhà ứng tuyển: Web760 Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Sắt khu vực Đà Lạt Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

08/03/2022

Nhà ứng tuyển: 2505 Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

08/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cố vấn dịch vụ, tư vấn bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

18/02/2022

Nhà ứng tuyển: 3281 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh doanh xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

18/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web3595 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trường phó phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

17/02/2022

Nhà ứng tuyển: 3175 Tỉnh Lâm Đồng

17/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nam, nữ quản trị kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web1396 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: 3273 Tỉnh Lâm Đồng

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chăm sóc khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: 3273 Tỉnh Lâm Đồng

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH