Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÀ MINH ĐỨC TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI ĐÀ LẠT Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

03/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2013 Tỉnh Lâm Đồng

03/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên ban Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Lương: 007 Số lượng: 1

29/06/2020

Nhà ứng tuyển: 691 Tỉnh Lâm Đồng

29/06/2020

29/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 005 Số lượng: 1

23/06/2020

Nhà ứng tuyển: 25 Tỉnh Lâm Đồng

23/06/2020

23/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên kinh doanh Lương: 005 Số lượng: 1

23/06/2020

Nhà ứng tuyển: 42 Tỉnh Lâm Đồng

23/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế hoạch Lương: 005 Số lượng: 1

23/06/2020

Nhà ứng tuyển: 42 Tỉnh Lâm Đồng

23/06/2020

23/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3161 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên kinh doanh bất động sản Lương: 004 Số lượng: 5

18/06/2020

Nhà ứng tuyển: 691 Tỉnh Lâm Đồng

18/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhà Minh Đức tuyển dụng nhân viên giao hàng tại ĐÀ LẠT. Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

16/06/2020

Nhà ứng tuyển: 2013 Tỉnh Lâm Đồng

16/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhà Minh Đức tuyển dụng nhân viên sale tại ĐÀ LẠT. Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

15/06/2020

Nhà ứng tuyển: 2013 Tỉnh Lâm Đồng

15/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát bán hàng Lương: 008 Số lượng: 1

15/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1523 Tỉnh Lâm Đồng

15/06/2020

15/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh doanh bất động sản Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1494 Tỉnh Lâm Đồng

28/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý tuyển dụng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/05/2020

Nhà ứng tuyển: 3142 Tỉnh Lâm Đồng

22/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thống kê kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/05/2020

Nhà ứng tuyển: 126 Tỉnh Lâm Đồng

22/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/05/2020

Nhà ứng tuyển: 3142 Tỉnh Lâm Đồng

22/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI ĐÀ LẠT( SALE) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/05/2020

Nhà ứng tuyển: 2013 Tỉnh Lâm Đồng

22/05/2020

17/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

20/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Sale Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/05/2020

19/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên VP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/05/2020

Nhà ứng tuyển: 146 Tỉnh Lâm Đồng

15/05/2020

15/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên dự án (nhận sinh viên mới ra trường) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1514 Tỉnh Lâm Đồng

14/05/2020

14/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

13/05/2020

Nhà ứng tuyển: 2005 Phường 2, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

13/05/2020

31/05/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

12/05/2020

Nhà ứng tuyển: 3146 Tỉnh Lâm Đồng

12/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/05/2020

12/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

13/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3149 Tỉnh Lâm Đồng

13/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 378 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3001 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1452 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1447 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH