Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: 3235 Tỉnh Lâm Đồng

20/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

19/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1675 Tỉnh Lâm Đồng

19/01/2021

19/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

11/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1471 Tỉnh Lâm Đồng

04/01/2021

04/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý đất đai (hiểu biết làm các thủ tục hành chính, giấy tờ về đất đai) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1642 Tỉnh Lâm Đồng

28/12/2020

28/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên trợ lý kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/12/2020

Nhà ứng tuyển: 399 Tỉnh Lâm Đồng

28/12/2020

28/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG CỦA TOSHIBA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2118 Tỉnh Lâm Đồng

18/12/2020

18/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/12/2020

Nhà ứng tuyển: 3225 Tỉnh Lâm Đồng

16/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/12/2020

Nhà ứng tuyển: 3225 Tỉnh Lâm Đồng

16/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/12/2020

Nhà ứng tuyển: 3222 Tỉnh Lâm Đồng

10/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2101 Tỉnh Lâm Đồng

08/12/2020

08/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thương mại Lương: 006 Số lượng: 2

03/12/2020

Nhà ứng tuyển: 908 Tỉnh Lâm Đồng

03/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Phát Triển Mặt Bằng Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

27/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2097 Tỉnh Lâm Đồng

27/11/2020

31/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/11/2020

Nhà ứng tuyển: 160 Tỉnh Lâm Đồng

24/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/11/2020

Nhà ứng tuyển: 160 Tỉnh Lâm Đồng

10/11/2020

10/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/11/2020

Nhà ứng tuyển: 42 Tỉnh Lâm Đồng

09/11/2020

09/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LÀM CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2080 Tỉnh Lâm Đồng

06/11/2020

06/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN TRỊ VIÊN - ADMIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2080 Tỉnh Lâm Đồng

06/11/2020

06/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1607 Tỉnh Lâm Đồng

30/10/2020

30/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Triển khai 3D Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1607 Tỉnh Lâm Đồng

30/10/2020

30/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 008 Số lượng: 1

27/10/2020

Nhà ứng tuyển: 2067 Tỉnh Lâm Đồng

27/10/2020

27/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh (ưu tiên logistics) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1608 Tỉnh Lâm Đồng

27/10/2020

27/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng Phòng Kinh Doanh Lương: 9.000.000 Số lượng: 5

23/10/2020

Nhà ứng tuyển: 2077 Thị trấn Di Linh, h. Di Linh, Lâm Đồng

23/10/2020

23/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1471 Tỉnh Lâm Đồng

22/10/2020

22/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1596 Tỉnh Lâm Đồng

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1594 Tỉnh Lâm Đồng

12/10/2020

12/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1593 Tỉnh Lâm Đồng

09/10/2020

09/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1592 Tỉnh Lâm Đồng

09/10/2020

09/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng nhóm kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1592 Tỉnh Lâm Đồng

09/10/2020

09/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kinh doanh Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

30/09/2020

Nhà ứng tuyển: 2067 Tỉnh Lâm Đồng

30/09/2020

31/10/2020

DANH MỤC NGÀNH