Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH - MARKETING Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

10/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH BÃI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

07/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG NHÓM MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

25/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HOA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

20/09/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Tân Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

20/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NỮ TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/09/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Tân Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

20/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/09/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/09/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

19/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH - QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH - NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

10/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC KINH DOANH - TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH - NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

10/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG XE DU LỊCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

30/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH BIẾT TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/08/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Thạnh Mỹ, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

30/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

30/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

30/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

29/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH - CÔNG TÁC VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

29/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

29/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

28/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH