Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 008 Số lượng: 1

27/10/2020

Nhà ứng tuyển: 2067 Tỉnh Lâm Đồng

27/10/2020

27/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh (ưu tiên logistics) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1608 Tỉnh Lâm Đồng

27/10/2020

27/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng Phòng Kinh Doanh Lương: 9.000.000 Số lượng: 5

23/10/2020

Nhà ứng tuyển: 2077 Thị trấn Di Linh, h. Di Linh, Lâm Đồng

23/10/2020

23/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1471 Tỉnh Lâm Đồng

22/10/2020

22/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1596 Tỉnh Lâm Đồng

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1594 Tỉnh Lâm Đồng

12/10/2020

12/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1593 Tỉnh Lâm Đồng

09/10/2020

09/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1592 Tỉnh Lâm Đồng

09/10/2020

09/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng nhóm kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1592 Tỉnh Lâm Đồng

09/10/2020

09/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kinh doanh Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

30/09/2020

Nhà ứng tuyển: 2067 Tỉnh Lâm Đồng

30/09/2020

31/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Sales (được hỗ trợ tiền học bằng lái, vừa bán hàng vừa tự chạy xe) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1588 Tỉnh Lâm Đồng

30/09/2020

30/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỬA HÀNG TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/09/2020

Nhà ứng tuyển: 645 Tỉnh Lâm Đồng

22/09/2020

22/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

10/09/2020

Nhà ứng tuyển: 2061 Tỉnh Lâm Đồng

10/09/2020

11/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh vật liệu xây dựng Lương: 005 Số lượng: 1

09/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1574 Tỉnh Lâm Đồng

09/09/2020

09/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 007 Số lượng: 0

08/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1571 Tỉnh Lâm Đồng

08/09/2020

08/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 005 Số lượng: 1

03/09/2020

Nhà ứng tuyển: 399 Tỉnh Lâm Đồng

03/09/2020

03/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiểm soát nội bộ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

28/08/2020

Nhà ứng tuyển: 2031 Tỉnh Lâm Đồng

28/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh thị trường (cây giống ngoại nhập, máy nông nghiệp, hệ thống tưới tự động...) Lương: 005 Số lượng: 3

25/08/2020

Nhà ứng tuyển: 1566 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2020

25/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/08/2020

Nhà ứng tuyển: 3183 Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: 005 Số lượng: 1

13/08/2020

Nhà ứng tuyển: 1562 Tỉnh Lâm Đồng

13/08/2020

13/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/08/2020

Nhà ứng tuyển: 3179 Tỉnh Lâm Đồng

10/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

07/08/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/08/2020

30/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Sale Lương: 005 Số lượng: 2

05/08/2020

Nhà ứng tuyển: 1558 Tỉnh Lâm Đồng

05/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/07/2020

Nhà ứng tuyển: 3062 Tỉnh Lâm Đồng

22/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kinh doanh tại Lâm Đồng Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

17/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2029 Tỉnh Lâm Đồng

17/07/2020

17/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/07/2020

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/07/2020

15/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Marketing Lương: 006 Số lượng: 1

15/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2034 Tỉnh Lâm Đồng

15/07/2020

15/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2021 Tỉnh Lâm Đồng

13/07/2020

05/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV HCNS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/07/2020

Nhà ứng tuyển: 124 Tỉnh Lâm Đồng

10/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên sales rep Lương: 007 Số lượng: 5

07/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1539 Tỉnh Lâm Đồng

07/07/2020

07/08/2020

DANH MỤC NGÀNH