Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

14/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1432 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2020

14/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1302 Tỉnh Lâm Đồng

10/01/2020

10/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 42 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2020

08/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

03/01/2020

01/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: 378 Tỉnh Lâm Đồng

03/01/2020

01/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chăm sóc khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/12/2019

Nhà ứng tuyển: 760 Tỉnh Lâm Đồng

06/12/2019

06/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/12/2019

Nhà ứng tuyển: 125 Tỉnh Lâm Đồng

05/12/2019

05/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 6.000.000 Số lượng: 10

05/12/2019

Nhà ứng tuyển: 685 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/12/2019

05/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chăm sóc khách hàng Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

05/12/2019

Nhà ứng tuyển: 685 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/12/2019

05/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

02/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1292 Tỉnh Lâm Đồng

02/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

26/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1369 Tỉnh Lâm Đồng

26/11/2019

26/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1365 Tỉnh Lâm Đồng

26/11/2019

26/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 55 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/11/2019

21/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 108 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/11/2019

21/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 108 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/11/2019

21/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên điều hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 108 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/11/2019

21/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1350 Tỉnh Lâm Đồng

20/11/2019

20/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xuất nhập khẩu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1341 Tỉnh Bình Thuận

19/11/2019

19/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1350 Tỉnh Lâm Đồng

19/11/2019

19/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1248 Tỉnh Lâm Đồng

19/11/2019

11/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

18/11/2019

18/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/11/2019

Nhà ứng tuyển: 68 Tỉnh Lâm Đồng

15/11/2019

15/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 124 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 124 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Sale marketing Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

11/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1318 Tỉnh Lâm Đồng

11/11/2019

11/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/11/2019

11/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG XE DU LỊCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

06/11/2019

Nhà ứng tuyển: 261 Tỉnh Lâm Đồng

06/11/2019

06/12/2019

DANH MỤC NGÀNH