Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH - MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

16/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

14/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH PHÂN BÓN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI HÀNG HÓA - NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

01/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

01/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG XE DU LỊCH - CỐ VẤN DỊCH VỤ XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

01/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

31/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

31/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN MARKETTING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SALE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH - NHÂN VIÊN KINH DOANH - NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SPA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Lộc Nga, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH - NHÂN VIÊN GIAO GAS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

25/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TIẾP VIÊN BÁN VÉ XE BUÝT - NHÂN VIÊN IT - NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

25/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - TP. KINH DOANH - KẾ TOÁN - THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Lộc Nga, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CUNG ỨNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Tu Tra, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG XE DU LỊCH - CỐ VẤN DỊCH VỤ XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh khu vực Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

09/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/07/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Nam Ban, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

09/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH