Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lương: 7.000 Số lượng: 2

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3401 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

04/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2169 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/03/2021

04/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng (đốc công xây dựng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/07/2020

28/05/2021

DANH MỤC NGÀNH