Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng cầu đường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhà quản lý - Giám đốc dự án Lương: 75.000.000 Số lượng: 1

27/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5091 Tỉnh Quảng Bình

27/03/2024

06/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/04/2023

Nhà ứng tuyển: 3948 Tỉnh Lâm Đồng

21/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển dụng kỹ sư xây dựng Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

17/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

17/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/12/2021

Nhà ứng tuyển: 3230 Tỉnh Lâm Đồng

06/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư chuyên ngành giao thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/11/2021

Nhà ứng tuyển: 3240 Tỉnh Lâm Đồng

26/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát công trình Lương: 012 Số lượng: 1

27/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2420 Tỉnh Lâm Đồng

27/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư thi công Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: 3265 Tỉnh Lâm Đồng

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH