Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kiến trúc

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

28/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

18/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

15/10/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

15/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH