Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kiến trúc

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiến trúc sư Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1469 Tỉnh Lâm Đồng

03/03/2020

03/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiến trúc sư Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1468 Tỉnh Lâm Đồng

02/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiến trúc sư Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3124 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thiết kế đồ họa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3121 Tỉnh Lâm Đồng

17/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV Thiết kế kiến trúc (Kiến trúc sư) Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

16/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1701 Tỉnh Lâm Đồng

16/02/2020

31/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1250 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

21/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH