Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ mộc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web2503 Tỉnh Lâm Đồng

09/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ mộc chuyên gỗ công nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web2503 Tỉnh Lâm Đồng

09/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Họa viên kiến trúc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web2503 Tỉnh Lâm Đồng

09/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/01/2022

Nhà ứng tuyển: 2527 Tỉnh Lâm Đồng

24/01/2022

24/02/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/01/2022

Nhà ứng tuyển: Web2503 Tỉnh Lâm Đồng

17/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật công trình Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: 3274 Tỉnh Lâm Đồng

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vận hành trạm trộn bê tông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/12/2021

Nhà ứng tuyển: 3230 Tỉnh Lâm Đồng

06/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vận hành bơm bê tông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/12/2021

Nhà ứng tuyển: 3230 Tỉnh Lâm Đồng

06/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

03/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2465 Tỉnh Long An

03/11/2021

03/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2440 Thị trấn Thạnh Mỹ, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

05/10/2021

05/11/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật công trình Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

01/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2359 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/06/2021

01/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật hiện trường Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

18/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2349 Xã Đưng Knớ, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

18/05/2021

18/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Trắc đạc Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

14/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2334 Tỉnh Lâm Đồng

14/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát kỹ thuật Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

14/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2334 Tỉnh Lâm Đồng

14/05/2021

30/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

15/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2262 Tỉnh Lâm Đồng

15/04/2021

15/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

31/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2238 Xã Đạm Bri, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

31/03/2021

30/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

30/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2228 Tỉnh Lâm Đồng

30/03/2021

30/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 02 kiến trúc sư ( Làm việc tại văn phòng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2228 Tỉnh Lâm Đồng

30/03/2021

30/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, họa viên thiết kế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

18/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/03/2021

18/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/02/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/02/2021

12/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ sư xây dựng Lương: 8.500.000 Số lượng: 3

17/02/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

17/02/2021

28/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

15/04/2020

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/04/2020

28/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1454 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH