Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: 6.500.000 Số lượng: 5

15/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1025 Tỉnh Lâm Đồng

15/10/2019

15/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiến trúc sư Lương: 7.500.000 Số lượng: 5

15/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1025 Tỉnh Lâm Đồng

15/10/2019

15/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 12, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

02/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Đạ M'ri, h. Đạ Huoai, Lâm Đồng

02/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/10/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Trạm Hành, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG - KIẾT TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư giám sát Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

12/06/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

28/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

09/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG - KỸ SƯ KIẾN TRÚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

07/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

07/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

03/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

18/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THÍ NGHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

02/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG - KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG - KỸ SƯ TRẮC ĐỊA - KỸ SƯ GIAO THÔNG - KỸ SƯ CẤP THOÁT NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/03/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

20/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/03/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

09/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/02/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ QUẢN ĐỐC XÂY DỰNG CƠ BẢN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH