Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 4.000.000 Số lượng: 11

27/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2111 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

27/12/2020

31/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng(kỹ thuật giám sát) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1594 Tỉnh Lâm Đồng

12/10/2020

12/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý công trình hoặc sale biết về xây dựng Lương: 005 Số lượng: 1

24/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1582 Tỉnh Lâm Đồng

24/09/2020

24/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: 006 Số lượng: 2

21/09/2020

Nhà ứng tuyển: 674 Tỉnh Lâm Đồng

21/09/2020

21/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: 007 Số lượng: 2

17/08/2020

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

17/08/2020

01/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

13/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2027 Tỉnh Lâm Đồng

13/07/2020

13/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư giao thông Lương: 007 Số lượng: 1

03/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1535 Tỉnh Lâm Đồng

03/07/2020

03/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: 007 Số lượng: 1

03/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1535 Tỉnh Lâm Đồng

03/07/2020

03/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ xây có tay nghề vững Lương: 007 Số lượng: 5

01/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1532 Tỉnh Lâm Đồng

01/07/2020

01/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

15/04/2020

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/04/2020

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư Công trình Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3124 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư Xây dựng (NV Kết cấu – Giám sát) Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

16/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1701 Tỉnh Lâm Đồng

16/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1471 Tỉnh Lâm Đồng

14/02/2020

31/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1454 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1055 Tỉnh Lâm Đồng

13/01/2020

09/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1406 Tỉnh Lâm Đồng

23/12/2019

23/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1355 Xã Đạ Kho, h. Đạ Tẻh, Lâm Đồng

21/11/2019

21/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư dự án Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1353 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/11/2019

21/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: 12.000.000 Số lượng: 2

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1287 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: 6.500.000 Số lượng: 5

15/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1025 Tỉnh Lâm Đồng

15/10/2019

01/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên kiến trúc Lương: 7.500.000 Số lượng: 5

15/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1025 Tỉnh Lâm Đồng

15/10/2019

01/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1269 Phường 12, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/10/2019

Nhà ứng tuyển: 3160 Thị trấn Đạ M'ri, h. Đạ Huoai, Lâm Đồng

02/10/2019

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/10/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Trạm Hành, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/10/2019

01/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG - KIẾT TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: 1250 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: 1055 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH