Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán tổng hợp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Kế Toán Văn Phòng Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

16/03/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

16/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

05/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 500.000 Số lượng: 1

14/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

10/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP - KHU NGHỈ DƯỠNG 3 SAO Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

25/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

23/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP - KHU NGHỈ DƯỠNG 3 SAO Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

21/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2018

31/07/2018

DANH MỤC NGÀNH