Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán tổng hợp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán vật tư xây dựng, đàm phán để có giá tốt nhất, ký hợp đồng... Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/03/2022

Nhà ứng tuyển: 2561 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/03/2022

11/04/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2022

Nhà ứng tuyển: 898 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

16/02/2022

28/02/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/01/2022

Nhà ứng tuyển: 2517 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/01/2022

15/01/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2376 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/06/2021

15/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2166 Thị trấn Thạnh Mỹ, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

05/03/2021

05/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

25/02/2021

Nhà ứng tuyển: 2151 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: 7.800.000 Số lượng: 1

13/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2087 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/11/2020

28/03/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/06/2020

Nhà ứng tuyển: Web2015 Tỉnh Lâm Đồng

05/06/2020

31/08/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

15/04/2020

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/04/2020

28/05/2021

DANH MỤC NGÀNH