Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán tổng hợp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 6.800.000 Số lượng: 1

13/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2087 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2020

13/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1589 Tỉnh Lâm Đồng

07/10/2020

07/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/06/2020

Nhà ứng tuyển: 2015 Tỉnh Lâm Đồng

05/06/2020

02/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

15/04/2020

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/04/2020

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN LÀM VIỆC LÂU DÀI Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1470 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 926 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH