Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán tổng hợp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2024

Nhà ứng tuyển: 1420 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

09/07/2024

31/08/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2024

Nhà ứng tuyển: 5195 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/07/2024

31/07/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/07/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/07/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/06/2024

Nhà ứng tuyển: 5182 Tỉnh Lâm Đồng

20/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/04/2024

Nhà ứng tuyển: web-5063 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

08/04/2024

08/05/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5065 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/03/2024

19/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/03/2024

Nhà ứng tuyển: 4139-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

19/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5061 Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

19/02/2024

Nhà ứng tuyển: 5016 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/02/2024

29/02/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4172-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

20/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4103 Tỉnh Lâm Đồng

14/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

01/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4025 Tỉnh Lâm Đồng

01/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán xây dựng Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

24/05/2023

Nhà ứng tuyển: 4020 Tỉnh Lâm Đồng

24/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế hoạch tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/05/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

24/04/2023

Nhà ứng tuyển: web3994 Tỉnh Lâm Đồng

24/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

28/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3965 Tỉnh Lâm Đồng

28/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2022

Nhà ứng tuyển: 1474-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

12/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3777 Tỉnh Lâm Đồng

12/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3715 Tỉnh Lâm Đồng

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán nội bộ tổng hợp Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

18/07/2022

Nhà ứng tuyển: 3675 Tỉnh Lâm Đồng

18/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán vật tư xây dựng, đàm phán để có giá tốt nhất, ký hợp đồng... Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/03/2022

Nhà ứng tuyển: 2561 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/03/2022

11/04/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2022

Nhà ứng tuyển: 898 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

16/02/2022

28/02/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/01/2022

Nhà ứng tuyển: 2517 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/01/2022

15/01/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2376 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/06/2021

15/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2166 Thị trấn Thạnh Mỹ, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

05/03/2021

05/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

25/02/2021

Nhà ứng tuyển: 2151 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: 7.800.000 Số lượng: 1

13/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2087 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/11/2020

28/03/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/06/2020

Nhà ứng tuyển: 2015 Tỉnh Lâm Đồng

05/06/2020

26/10/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

15/04/2020

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/04/2020

28/05/2021

DANH MỤC NGÀNH