Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Mầm non

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên mẫu giáo Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3405 Tỉnh Lâm Đồng

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên mầm non Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3804 Tỉnh Lâm Đồng

31/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên mầm non Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

14/07/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý chuyên môn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/07/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH