Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Y sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y SỈ - ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

16/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y SĨ - ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

30/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/05/2018

Nhà ứng tuyển: Thành phố Buôn Ma Thuột

14/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH