Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Y sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên y tế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

12/09/2023

Nhà ứng tuyển: 378 Tỉnh Lâm Đồng

12/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tư vấn Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

03/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3892 Tỉnh Lâm Đồng

03/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV phòng kế hoạch Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/07/2021

Nhà ứng tuyển: 3286 Tỉnh Lâm Đồng

27/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH