Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Y sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y SĨ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1453 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y sỹ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1428 Tỉnh Lâm Đồng

06/01/2020

06/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên y tế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/12/2019

Nhà ứng tuyển: 521 Tỉnh Lâm Đồng

17/12/2019

17/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y SỈ - ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

16/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: 3063 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH