Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Nhiệt - Lạnh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư an toàn, kỹ sư vận hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

20/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/03/2020

20/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

17/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/10/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

17/10/2019

17/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/10/2019

Nhà ứng tuyển: 527 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIAO DICH VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1182 Tỉnh Lâm Đồng

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/08/2019

Nhà ứng tuyển: 80 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

02/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH - THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: 3062 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH