Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Nhiệt - Lạnh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

17/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/10/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

17/10/2019

17/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/10/2019

Nhà ứng tuyển: 527 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIAO DICH VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1182 Tỉnh Lâm Đồng

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/08/2019

Nhà ứng tuyển: 80 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

02/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH - THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ CƠ ĐIỆN LẠNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/04/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

26/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/02/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VẬN HÀNH LÒ HƠI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

06/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH