Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giáo dục chính trị

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THƯ VIỆN THIẾT BỊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

10/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/11/2019

10/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIÁO DỤC LƯU XÁ NAM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LƯU TRỮ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

02/10/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

02/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH