Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bất động sản

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN XÂY DỰNG Lương: 1.000.000 Số lượng: 20

21/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5166 Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 7.000.000 Số lượng: 50

10/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4215 Thành Phố Hồ Chí Minh

10/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG, NHÂN VIÊN KINH DOANH, THƯ KÝ, KẾ TOÁN, TRỢ LÝ, KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

09/03/2023

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

23/02/2023

Nhà ứng tuyển: 4014 Xã Xuân Thọ, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

23/02/2023

Nhà ứng tuyển: 4014 Xã Xuân Thọ, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Sales Admin Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

23/02/2023

Nhà ứng tuyển: 4014 Xã Xuân Thọ, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

06/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Telesale Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

09/05/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Marketing digital; Marketing content Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: Web3305 Tỉnh Lâm Đồng

25/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

01/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

01/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE BẤT ĐỘNG SẢN 2022 Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

15/02/2022

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Nam Ban, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

15/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 5.000 Số lượng: 5

09/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web2503 Tỉnh Lâm Đồng

09/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý sàn bất động sản Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web2503 Tỉnh Lâm Đồng

09/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: Web2458 Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

29/10/2021

29/07/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên tư vấn (nhân viên kinh doanh) Lương: 5.000.000 Số lượng: 30

06/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2346 Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2021

15/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh bất động sản Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2391 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/06/2021

31/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2225 Tỉnh Lâm Đồng

25/03/2021

25/04/2021

DANH MỤC NGÀNH