Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bất động sản

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Bán hàng (sales) Bất động sản Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/08/2020

Nhà ứng tuyển: 2056 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản Lương: 3.000.000 Số lượng: 20

23/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2045 Tỉnh Lâm Đồng

23/07/2020

31/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3164 Tỉnh Lâm Đồng

25/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh - Thu thập thông tin Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

16/06/2020

Nhà ứng tuyển: 2022 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

16/06/2020

15/07/2020

DANH MỤC NGÀNH