Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Hóa học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kiểm nghiệm Hóa/Lý ( QC) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/05/2024

Nhà ứng tuyển: web_Nanogen Tỉnh Lâm Đồng

14/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên đảm bảo chất lượng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/04/2024

Nhà ứng tuyển: 3686-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

08/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KIỂM NGHIỆM HÓA - LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/08/2023

Nhà ứng tuyển: 2048 Tỉnh Lâm Đồng

29/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư quản lý chất lượng/QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

09/05/2023

Nhà ứng tuyển: 4005 Tỉnh Lâm Đồng

09/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý sản xuất chè Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/04/2023

Nhà ứng tuyển: 3998-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

25/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/04/2023

Nhà ứng tuyển: 3686-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

17/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hóa phân tích Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

07/09/2022

Nhà ứng tuyển: web3706 Tỉnh Lâm Đồng

07/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư hóa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

22/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3686-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

22/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Hóa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

07/06/2022

Nhà ứng tuyển: 3418 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

07/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

27/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3056 Tỉnh Lâm Đồng

27/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiểm định phòng đảm bảo chất lượng, phát triển phòng kế hoạch tổng hợp, kho hoặc sản xuất. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/02/2022

Nhà ứng tuyển: 2376 Tỉnh Lâm Đồng

22/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý chất lượng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/02/2022

Nhà ứng tuyển: 2424 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/02/2022

30/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QC Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

24/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2064 Tỉnh Lâm Đồng

24/08/2021

07/04/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên QC (Nam) Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

18/06/2021

Nhà ứng tuyển: 152 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

18/06/2021

30/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỬ NHÂN HÓA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/08/2020

Nhà ứng tuyển: 2051 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/08/2020

02/09/2021

DANH MỤC NGÀNH