Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán tài chính

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán trưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/04/2024

Nhà ứng tuyển: 126 Tỉnh Lâm Đồng

26/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

25/04/2024

Nhà ứng tuyển: 4965 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/04/2024

25/05/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán- hành chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4113 Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/06/2022

Nhà ứng tuyển: web3435 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bán hàng làm việc tại Kios Sân bay Liên Khương. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/05/2022

Nhà ứng tuyển: 1562 Tỉnh Lâm Đồng

27/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/05/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2373 Tỉnh Lâm Đồng

03/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/10/2021

Nhà ứng tuyển: 3245 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2031 Tỉnh Lâm Đồng

07/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2302 Tỉnh Lâm Đồng

28/04/2021

27/01/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN Lương: 005 Số lượng: 1

11/07/2020

Nhà ứng tuyển: Web2030 Tỉnh Lâm Đồng

11/07/2020

16/08/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính công làm tại huyện Đam Rông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1219 Tỉnh Lâm Đồng

15/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/08/2019

Nhà ứng tuyển: 3057 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

30/08/2019

20/02/2022

DANH MỤC NGÀNH