Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Hành chính học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HCNS Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

13/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2087 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2020

13/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3047 Tỉnh Lâm Đồng

02/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: 3055 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

29/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/07/2019

Nhà ứng tuyển: 3141 Thị trấn Lộc Thắng, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

10/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH