Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Hành chính học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

29/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/07/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Lộc Thắng, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

10/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

28/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

20/02/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG (CHỈ TUYỂN NAM) Lương: 4.780.000 Số lượng: 1

13/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

23/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH