Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tiếng Trung

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/07/2022

Nhà ứng tuyển: WEB3644 Tỉnh Lâm Đồng

01/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phiên dịch tiếng Hoa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

07/06/2022

Nhà ứng tuyển: 3418 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

07/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

30/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2229 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

30/03/2021

29/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phiên dịch tiếng Trung Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1611 Tỉnh Lâm Đồng

27/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng biết tiếng Hoa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: Web3062 Tỉnh Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH