Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tiếng Trung

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG GIAO TIẾP ĐƯỢC TIẾNG HOA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

18/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HOA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Đạ Sar, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

17/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/04/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Tân Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

18/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/03/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

13/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG TRUNG QUỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

20/12/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TIẾNG HOA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH