Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Ôtô

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN BDSC XE TẢI HINO, ISUZU Lương: 70.000.000 Số lượng: 5

13/08/2022

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

13/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/06/2022

Nhà ứng tuyển: 3161 Tỉnh Lâm Đồng

21/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên Đồng Sơn (làm tại Đà Lạt, Bảo Lộc) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

11/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2511 Tỉnh Lâm Đồng

11/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên sửa chữa chung (làm tại Bảo Lộc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

11/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2511 Tỉnh Lâm Đồng

11/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên sửa chữa, kỹ thuật viên sơn, kỹ thuật viên đồng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

18/02/2022

Nhà ứng tuyển: 3281 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tư vấn dịch vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2282 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

08/09/2021

08/10/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên Đồng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: 261 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/02/2021

22/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỐ VẤN DỊCH VỤ XE - THỢ ĐỒNG - THỢ SƠN - NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG - LỄ TÂN - KẾ TOÁN - TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: Web317 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên(kỹ thuật ô tô)/ thợ máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: 108 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH