Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Ôtô

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỐ VẤN DỊCH VỤ XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/11/2019

Nhà ứng tuyển: 261 Tỉnh Lâm Đồng

06/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN ĐỒNG - SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

06/11/2019

Nhà ứng tuyển: 261 Tỉnh Lâm Đồng

06/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bán hàng Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 261 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cố vấn dịch vụ Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 261 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: 5.500.000 Số lượng: 3

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 261 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỐ VẤN DỊCH VỤ XE - THỢ ĐỒNG - THỢ SƠN - NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN OPTION Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN SƠN - ĐỒNG - CỐ VẤN DỊCH VỤ XE - CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG XE DU LỊCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT SỬA CHỮA Ô TÔ: MÁY - GẦM - ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

10/09/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỐ VẤN DỊCH VỤ XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

30/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

30/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT SỬA CHỮA Ô TÔ: MÁY, GẦM, ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN ĐỒNG - KỸ THUẬT VIÊN SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

01/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH - KỸ THUẬT SỬA CHỮA XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

10/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN ĐỒNG - KỸ THUẬT VIÊN SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ SƠN - THỢ ĐỒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

13/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐỒNG - THỢ SƠN Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

21/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA XE Ô TÔ Lương: 008 Số lượng: 3

19/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SỬA CHỮA XE - THỢ SƠN - THỢ SẮT - LÀM ĐỒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 16

11/10/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỐ VẤN DỊCH VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/10/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐỒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

23/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

23/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐIỀU PHỐI VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

23/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ QUẢN ĐỐC ĐỒNG, SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH