Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Ôtô

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN ĐỒNG - KỸ THUẬT VIÊN SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

01/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH - KỸ THUẬT SỬA CHỮA XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

10/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN ĐỒNG - KỸ THUẬT VIÊN SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ SƠN - THỢ ĐỒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

13/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐỒNG - THỢ SƠN Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

21/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA XE Ô TÔ Lương: 008 Số lượng: 3

19/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SỬA CHỮA XE - THỢ SƠN - THỢ SẮT - LÀM ĐỒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 16

11/10/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỐ VẤN DỊCH VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/10/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐỒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

23/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

23/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐIỀU PHỐI VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

23/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ QUẢN ĐỐC ĐỒNG, SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH