Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Ôtô

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ khí ô tô Lương: 007 Số lượng: 2

08/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1571 Tỉnh Lâm Đồng

08/09/2020

08/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên đồng, sơn, máy, gầm, điện. Lương: 006 Số lượng: 4

04/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

04/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tự động hóa Lương: 005 Số lượng: 1

17/08/2020

Nhà ứng tuyển: 1385 Tỉnh Lâm Đồng

17/08/2020

17/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ gầm máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3161 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ gầm máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

13/03/2020

Nhà ứng tuyển: 261 Tỉnh Lâm Đồng

13/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT (THỢ MÁY, GẦM, ĐIỆN) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỐ VẤN DỊCH VỤ XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/11/2019

Nhà ứng tuyển: 261 Tỉnh Lâm Đồng

06/11/2019

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN ĐỒNG - SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

06/11/2019

Nhà ứng tuyển: 261 Tỉnh Lâm Đồng

06/11/2019

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/10/2019

Nhà ứng tuyển: 108 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/10/2019

23/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bán hàng Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 261 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cố vấn dịch vụ Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 261 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: 5.500.000 Số lượng: 3

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 261 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỐ VẤN DỊCH VỤ XE - THỢ ĐỒNG - THỢ SƠN - NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 317 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN OPTION Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 317 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 317 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN SƠN - ĐỒNG - CỐ VẤN DỊCH VỤ XE - CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG XE DU LỊCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT SỬA CHỮA Ô TÔ: MÁY - GẦM - ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

10/09/2019

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

10/09/2019

10/10/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỐ VẤN DỊCH VỤ XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

30/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

30/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT SỬA CHỮA Ô TÔ: MÁY, GẦM, ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: 108 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

25/08/2019

25/09/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN ĐỒNG - KỸ THUẬT VIÊN SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

01/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH - KỸ THUẬT SỬA CHỮA XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/07/2019

Nhà ứng tuyển: 3024 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

10/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN ĐỒNG - KỸ THUẬT VIÊN SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ SƠN - THỢ ĐỒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/06/2019

Nhà ứng tuyển: 317 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

13/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH