Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế Nông Lâm

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/05/2020

Nhà ứng tuyển: 2006 Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: 42 Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

23/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH