Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế Nông Lâm

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

23/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHỦ QUẢN NÔNG TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN TRỒNG TRỌT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CUNG ỨNG TẠI VÙNG NGUYÊN LIỆU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

28/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

28/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN THỰC ĐỊA - NHÂN VIÊN QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/10/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/08/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/08/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH