Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo hiểm/Tư vấn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

05/03/2020

Nhà ứng tuyển: 685 Tỉnh Lâm Đồng

05/03/2020

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát an toàn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3141 Tỉnh Lâm Đồng

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

26/10/2019

Nhà ứng tuyển: 133 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẢO HIỂM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 133 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH