Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo hiểm/Tư vấn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

26/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẢO HIỂM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

16/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

16/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH