Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý hành chính – quan hệ lao động Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng quản lý nhân sự Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

13/03/2024

Nhà ứng tuyển: web-5063 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/03/2024

27/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó giám đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/01/2024

Nhà ứng tuyển: 5010 Tỉnh Bình Thuận

29/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán kiêm hành chính nhân sự Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

02/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổng giám đốc Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

24/11/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổng Giám đốc Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

24/11/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 3705 Tỉnh Lâm Đồng

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cộng tác viên tư vấn Xuất khẩu lao động Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3949 Tỉnh Lâm Đồng

09/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính nhân sự Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

03/02/2023

Nhà ứng tuyển: 2454 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/02/2023

Nhà ứng tuyển: WEB3428 Tỉnh Lâm Đồng

02/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng nhóm Hành chính Nhân sự Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

29/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

29/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/09/2022

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

16/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tổ chức hành chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/09/2022

Nhà ứng tuyển: web3706 Tỉnh Lâm Đồng

07/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/07/2022

Nhà ứng tuyển: 3062-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

07/07/2022

30/12/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/06/2022

Nhà ứng tuyển: web3422 Tỉnh Lâm Đồng

15/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên tuyển dụng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/06/2022

Nhà ứng tuyển: 3218 Tỉnh Lâm Đồng

10/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3175 Tỉnh Lâm Đồng

27/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên nhân sự tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính nhân sự có kinh nghiệm tổ chức hành chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó Giám đốc - Quản lý KDL Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/02/2022

Nhà ứng tuyển: 2373 Tỉnh Lâm Đồng

23/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng ca sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2338 Xã Tu Tra, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

17/11/2021

17/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

02/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2461 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

02/11/2021

02/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2425 Tỉnh Lâm Đồng

08/09/2021

10/10/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Hành chính nhân sự (Đức Trọng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2030 Xã Liên Hiệp, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

09/03/2021

15/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính - nhân sự (Bảo Lộc) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: 108 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/01/2021

Nhà ứng tuyển: Web2092 Tỉnh Lâm Đồng

25/01/2021

01/07/2022

DANH MỤC NGÀNH