Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ thông tin (có thể làm giáo viên trong biên chế) Lương: 005 Số lượng: -1

17/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1547 Tỉnh Lâm Đồng

17/07/2020

17/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Media Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/07/2020

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/07/2020

15/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên quản lý Web Lương: 006 Số lượng: 2

09/06/2020

Nhà ứng tuyển: 908 Tỉnh Lâm Đồng

09/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: 3151 Tỉnh Lâm Đồng

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ chuyên viên tiếp nhận công chứng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2020

19/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/05/2020

Nhà ứng tuyển: 3140 Tỉnh Lâm Đồng

11/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/04/2020

Nhà ứng tuyển: 3138 Tỉnh Lâm Đồng

17/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1292 Tỉnh Lâm Đồng

02/12/2019

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1341 Tỉnh Bình Thuận

19/11/2019

19/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐTDĐ LAPTOP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 3008 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1252 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1266 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 216 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Truyền thông, thông tin Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/10/2019

Nhà ứng tuyển: 50 Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

08/10/2019

08/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/10/2019

Nhà ứng tuyển: 527 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH - KỸ THUẬT - PHỤ KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

02/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

02/10/2019

31/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1257 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: 1254 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG - ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: 3006 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/09/2019

Nhà ứng tuyển: 1253 Xã Tân Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

20/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/09/2019

Nhà ứng tuyển: 1253 Xã Tân Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

20/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ NỘI THẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

29/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: 527 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

29/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ NỘI THẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

28/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐTDĐ - LAPTOP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1182 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thiết ké quảng cáo Lương: 008 Số lượng: 1

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH