Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐTDĐ - LAPTOP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thiết ké quảng cáo Lương: 008 Số lượng: 1

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN AMIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN IT - NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT - KỸ THUẬT - HỌC VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

27/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

18/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT - NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

13/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (KỸ THUẬT) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN CÔNG TRÌNH - KỸ THUẬT VIÊN MÁY TÍNH TỔNG HỢP - TRỢ LÝ TRƯỞNG NHÓM MÁY TÍNH TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

01/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIẢI PHÁP = CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

27/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

27/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

21/02/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lập trình viên Lương: 6.000.000 Số lượng: 03

20/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/02/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT, KINH DOANH .. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/02/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Thạnh Mỹ, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

11/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

14/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

14/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

19/12/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

06/12/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

06/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: 005 Số lượng: 1

21/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/10/2018

Nhà ứng tuyển: Xã Trạm Hành, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

08/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/08/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

30/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH