Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐTDĐ LAPTOP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Truyền thông, thông tin Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/10/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

08/10/2019

08/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH - KỸ THUẬT - PHỤ KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

02/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

02/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG - ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/09/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Tân Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

20/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/09/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Tân Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

20/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ NỘI THẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

29/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

29/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ NỘI THẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

28/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐTDĐ - LAPTOP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1182 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thiết ké quảng cáo Lương: 008 Số lượng: 1

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN AMIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN IT - NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT - KỸ THUẬT - HỌC VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

27/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

18/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT - NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

13/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/06/2019

13/07/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (KỸ THUẬT) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH