Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên IT Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

27/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1334 Tỉnh Lâm Đồng

27/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LẬP TRÌNH VIÊN C, LẬP TRÌNH VIÊN PHP Lương: 8.000.000 Số lượng: 6

25/02/2020

Nhà ứng tuyển: 436 Tỉnh Lâm Đồng

25/02/2020

25/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 146 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2020

09/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

02/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1292 Tỉnh Lâm Đồng

02/12/2019

11/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1341 Tỉnh Bình Thuận

19/11/2019

19/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐTDĐ LAPTOP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 3008 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1252 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1266 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 216 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Truyền thông, thông tin Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/10/2019

Nhà ứng tuyển: 50 Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

08/10/2019

08/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/10/2019

Nhà ứng tuyển: 527 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH - KỸ THUẬT - PHỤ KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

02/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

02/10/2019

31/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1257 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: 1254 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG - ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: 3006 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/09/2019

Nhà ứng tuyển: 1253 Xã Tân Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

20/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/09/2019

Nhà ứng tuyển: 1253 Xã Tân Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

20/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ NỘI THẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

29/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: 527 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

29/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ NỘI THẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

28/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐTDĐ - LAPTOP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1182 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thiết ké quảng cáo Lương: 008 Số lượng: 1

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN IT - NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: 3021 Tỉnh Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT - KỸ THUẬT - HỌC VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: 1133 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

27/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH