Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo vệ - Vệ sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Bảo vệ Lương: 5.500.000 Số lượng: 3

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

14/04/2022

Nhà ứng tuyển: 1420 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

14/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ ca đêm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/03/2022

Nhà ứng tuyển: 2562 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

16/03/2022

01/04/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

21/01/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/01/2022

21/02/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

13/01/2022

Nhà ứng tuyển: 2087 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: Web3594 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

07/01/2022

19/01/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 6.200.000 Số lượng: 1

14/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2445 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/12/2021

30/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên an ninh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2218 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/03/2021

25/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/03/2021

Nhà ứng tuyển: 272 Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/03/2021

12/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

12/03/2021

Nhà ứng tuyển: 42 Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/03/2021

12/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

05/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2174 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/03/2021

05/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: 2141 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/02/2021

30/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên an ninh Lương: 005 Số lượng: 2

03/09/2020

Nhà ứng tuyển: Web886 Tỉnh Lâm Đồng

03/09/2020

01/07/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: Web3591 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

29/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH