Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo vệ - Vệ sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/03/2024

Nhà ứng tuyển: Xã Đạ Nhim, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

22/03/2024

24/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 1. Nhân viên an ninh Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

02/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 10.000.000 Số lượng: 0

22/12/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

10/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4214 Tỉnh Lâm Đồng

10/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 6.500.000 Số lượng: 2

27/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4181-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

27/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4140-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

28/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BELL MAN KIÊM BẢO VỆ Lương: 5.000.000 Số lượng: 0

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4091 Tỉnh Lâm Đồng

24/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên an ninh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4098 Tỉnh Lâm Đồng

24/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4038 Tỉnh Lâm Đồng

21/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

04/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4079 Tỉnh Lâm Đồng

04/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên an ninh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4037 Tỉnh Lâm Đồng

16/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ ngân hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4034 Tỉnh Lâm Đồng

14/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/05/2023

Nhà ứng tuyển: 4008 Tỉnh Lâm Đồng

10/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận bảo vệ/ Chief Security Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/05/2023

Nhà ứng tuyển: web3677 Tỉnh Lâm Đồng

09/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Bảo vệ Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

24/04/2023

Nhà ứng tuyển: web3994 Tỉnh Lâm Đồng

24/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

30/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3972 Tỉnh Lâm Đồng

30/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3954 Tỉnh Lâm Đồng

13/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3675 Tỉnh Lâm Đồng

06/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

02/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3911 Tỉnh Lâm Đồng

02/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

31/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3906 Tỉnh Lâm Đồng

31/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo vệ Lương: 6.000.000 Số lượng: 10

31/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3905 Tỉnh Lâm Đồng

31/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ trường học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: 3883 Tỉnh Lâm Đồng

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ ca đêm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3864 Tỉnh Lâm Đồng

30/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3823 Tỉnh Lâm Đồng

08/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3819 Tỉnh Lâm Đồng

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG BẢO VỆ AN NINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3816 Tỉnh Lâm Đồng

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 5.950.000 Số lượng: 10

01/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3809 Tỉnh Lâm Đồng

01/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bellman & bảo vệ Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

26/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3797 Tỉnh Lâm Đồng

26/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH