Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo vệ - Vệ sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Tu Tra, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ - TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/06/2019

Nhà ứng tuyển: lamdong515 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/06/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

06/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

08/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

19/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

18/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

08/04/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Ma Đa Guôi, h. Đạ Huoai, Lâm Đồng

08/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/03/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ TRỰC ĐÊM BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

28/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

28/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/02/2019

Nhà ứng tuyển: lamdong515 Tỉnh Lâm Đồng

20/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ Kho Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

29/01/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

29/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

28/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/01/2019

Nhà ứng tuyển: lamdong515 Tỉnh Lâm Đồng

05/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ ĐÊM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

20/12/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH