Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo vệ - Vệ sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3954 Tỉnh Lâm Đồng

13/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3675 Tỉnh Lâm Đồng

06/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

02/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3911 Tỉnh Lâm Đồng

02/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

31/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3906 Tỉnh Lâm Đồng

31/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo vệ Lương: 6.000.000 Số lượng: 10

31/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3905 Tỉnh Lâm Đồng

31/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ trường học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: 3883 Tỉnh Lâm Đồng

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ ca đêm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3864 Tỉnh Lâm Đồng

30/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3823 Tỉnh Lâm Đồng

08/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3819 Tỉnh Lâm Đồng

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG BẢO VỆ AN NINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3816 Tỉnh Lâm Đồng

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản gia kiêm bảo vệ biệt thự Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

04/11/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 5.950.000 Số lượng: 10

01/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3809 Tỉnh Lâm Đồng

01/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bellman & bảo vệ Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

26/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3797 Tỉnh Lâm Đồng

26/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3782 Tỉnh Lâm Đồng

17/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo vệ Lương: 7.000.000 Số lượng: 50

10/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3772 Tỉnh Lâm Đồng

10/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 6.500.000 Số lượng: 2

24/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3690 Tỉnh Lâm Đồng

24/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

10/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3663 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

10/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Bảo vệ Lương: 5.500.000 Số lượng: 3

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

14/04/2022

Nhà ứng tuyển: 1420 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

14/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ ca đêm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/03/2022

Nhà ứng tuyển: 2562 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

16/03/2022

01/04/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

21/01/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/01/2022

21/02/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

13/01/2022

Nhà ứng tuyển: 2087 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: Web3594 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

07/01/2022

19/01/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 6.200.000 Số lượng: 1

14/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2445 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/12/2021

30/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên an ninh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2218 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/03/2021

25/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/03/2021

Nhà ứng tuyển: 272 Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/03/2021

12/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

12/03/2021

Nhà ứng tuyển: 42 Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/03/2021

12/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

05/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2174 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/03/2021

05/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: 2141 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/02/2021

30/05/2021

DANH MỤC NGÀNH