Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ thuật dệt may

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TƠ TẰM Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

23/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3970 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

23/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kỹ thuật may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/05/2021

Nhà ứng tuyển: web521 Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật triển khai Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2256 Tỉnh Lâm Đồng

13/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QC, QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 3010 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

30/12/2021

DANH MỤC NGÀNH