Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ thuật dệt may

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN CÓ TAY NGHỀ MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

07/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

07/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ CHUYỀN - CÔNG NHÂN MAY - LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 150

02/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHUYỀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

31/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

31/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT MAY CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

31/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

31/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT - THỢ MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

16/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH