Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ thuật dệt may

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN GIA QUẢN LÝ SẢN XUẤT Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

26/03/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

26/03/2024

26/06/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý sản xuất Lương: 73.500.000 Số lượng: 1

15/03/2024

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

15/03/2024

15/06/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5056 Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN Lương: 14.000.000 Số lượng: 1

15/01/2024

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

15/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật may mẫu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/01/2024

Nhà ứng tuyển: 3010-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

12/10/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

12/10/2023

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

12/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

26/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4178-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

26/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TƠ TẰM Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

23/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3970 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

23/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kỹ thuật may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/05/2021

Nhà ứng tuyển: 4186-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật triển khai Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2256 Tỉnh Lâm Đồng

13/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QC, QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 3010-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

26/03/2024

DANH MỤC NGÀNH