Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ thuật dệt may

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3003 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QC, QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 3010 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY RÁP THÀNH PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

06/11/2019

Nhà ứng tuyển: 378 Tỉnh Lâm Đồng

06/11/2019

06/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: 126 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH