Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý học viên Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

18/06/2024

Nhà ứng tuyển: 1245 Tỉnh Lâm Đồng

18/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

03/04/2024

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

03/04/2024

13/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo mẫu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

01/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5104 Tỉnh Lâm Đồng

01/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên mầm non Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

01/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5104 Tỉnh Lâm Đồng

01/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên Tiếng Anh Lương: 40.000.000 Số lượng: 1

29/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5103 Tỉnh Bến Tre

29/03/2024

15/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiểu học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5077 Tỉnh Lâm Đồng

21/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên dạy toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5077 Tỉnh Lâm Đồng

21/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên Tiếng Anh, Hàn, Nhật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

21/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5077 Tỉnh Lâm Đồng

21/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cố vấn giáo dục Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

13/03/2024

Nhà ứng tuyển: web-5063 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/03/2024

27/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH ( GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI DẠY TOEIC / IELTS/PTE Lương: 10.000.000 Số lượng: -2

06/03/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

06/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo mẫu Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

27/02/2024

Nhà ứng tuyển: Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

27/02/2024

08/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Anh văn Hội Việt Mỹ tuyển dụng Giáo viên tiếng Anh Đợt 1 năm 2024 Lương: 12.000.000 Số lượng: 5

16/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

16/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên gia giáo dục đặc biệt Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/01/2024

Nhà ứng tuyển: 4994 Tỉnh Lâm Đồng

15/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiếng anh Lương: 23.000.000 Số lượng: 1

08/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12

11/12/2023

Nhà ứng tuyển: 4958 Tỉnh Lâm Đồng

11/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

09/12/2023

Nhà ứng tuyển: 4958 Tỉnh Lâm Đồng

09/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

04/12/2023

Nhà ứng tuyển: 4958 Tỉnh Lâm Đồng

04/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH ( GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI DẠY TOEIC / IELTS/PTE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/12/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

01/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiếng Anh Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

22/11/2023

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/11/2023

01/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên Tiếng Anh Lương: 15.000.000 Số lượng: 2

14/11/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo Viên Tiếng Anh Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

13/11/2023

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VUS - GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

01/11/2023

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VUS - Anh văn Hội Việt Mỹ tuyển dụng Giáo viên tiếng Anh Đợt 1 năm 2024 Lương: 12.000.000 Số lượng: 5

17/10/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

17/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 27.600.000 Số lượng: 2

12/10/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 29.900.000 Số lượng: 2

12/10/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiếng anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4182-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

29/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ giảng tiếng Anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/09/2023

Nhà ứng tuyển: 3037 Tỉnh Lâm Đồng

13/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên mầm non Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4114 Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN CẤP 2 3 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN Lương: 8.000.000 Số lượng: 12

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH