Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Anh văn Hội Việt Mỹ tuyển dụng Giáo viên tiếng Anh Đợt 1 năm 2024 Lương: 12.000.000 Số lượng: 5

16/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

16/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên gia giáo dục đặc biệt Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/01/2024

Nhà ứng tuyển: 4994 Tỉnh Lâm Đồng

15/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12

11/12/2023

Nhà ứng tuyển: 4958 Tỉnh Lâm Đồng

11/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

09/12/2023

Nhà ứng tuyển: 4958 Tỉnh Lâm Đồng

09/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

04/12/2023

Nhà ứng tuyển: 4958 Tỉnh Lâm Đồng

04/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH ( GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI DẠY TOEIC / IELTS/PTE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/12/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

01/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên Tiếng Anh Lương: 15.000.000 Số lượng: 2

14/11/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo Viên Tiếng Anh Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

13/11/2023

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VUS - GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

01/11/2023

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VUS - Anh văn Hội Việt Mỹ tuyển dụng Giáo viên tiếng Anh Đợt 1 năm 2024 Lương: 12.000.000 Số lượng: 5

17/10/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

17/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 27.600.000 Số lượng: 2

12/10/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 29.900.000 Số lượng: 2

12/10/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiếng anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4182-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

29/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ giảng tiếng Anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/09/2023

Nhà ứng tuyển: 3037 Tỉnh Lâm Đồng

13/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên mầm non Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4114 Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN CẤP 2 3 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN Lương: 8.000.000 Số lượng: 12

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên mầm non Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4049 Tỉnh Lâm Đồng

27/06/2023

27/08/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiểu học Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

20/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4043 Tỉnh Lâm Đồng

20/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiểu học dạy hè (Toán -Tiếng anh) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/05/2023

Nhà ứng tuyển: 4019-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

24/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên mầm non Lương: 6.000.000 Số lượng: 6

18/04/2023

Nhà ứng tuyển: Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

18/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên (Fulltime/partime) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/04/2023

Nhà ứng tuyển: 3979-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

10/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý/ Hiệu trưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/04/2023

Nhà ứng tuyển: 3979-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

10/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TƯ VẤN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

03/03/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh - Tư vấn tuyển sinh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3689 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý học sinh Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

06/09/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý học sinh Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

05/09/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiểu học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/06/2022

Nhà ứng tuyển: 1145 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

04/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

04/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH