Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1421 Tỉnh Lâm Đồng

03/01/2020

01/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên anh văn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1345 Tỉnh Lâm Đồng

19/11/2019

19/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiếng anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 521 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUÂN SINH - QUÂN NHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/11/2019

10/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON - GIÁO VIÊN DẠY VẼ MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 3065 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO DỤC NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TUIÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: 1245 Xã Tân Thanh, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG TIẾNG ANH Lương: 7.500.000 Số lượng: 2

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ VĂN PHÒNG (ADMIN) - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM Lương: 3.800.000 Số lượng: 1

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÁN BỘ TUYỂN SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON - GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH CHO TRẺ MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

14/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN ANH VĂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH