Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiếng anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUÂN SINH - QUÂN NHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/11/2019

10/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON - GIÁO VIÊN DẠY VẼ MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO DỤC NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TUIÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Tân Thanh, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG TIẾNG ANH Lương: 7.500.000 Số lượng: 2

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ VĂN PHÒNG (ADMIN) - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM Lương: 3.800.000 Số lượng: 1

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÁN BỘ TUYỂN SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON - GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH CHO TRẺ MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

14/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN ANH VĂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON - GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIÁO DỤC TẠI LÀNG - NHÂN VIÊN TẠI LƯU XÁ THANH NIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ GIẢNG PHÒNG ĐÀO TẠO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/02/2019

Nhà ứng tuyển: lamdong67 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN SINH - QUẢN NHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

11/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 004 Số lượng: 1

19/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIA SƯ TOÁN - LÝ - HÓA Lương: Thỏa thuận Số lượng: -1

07/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT - TIẾNG HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/08/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ GIẢNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/08/2018

Nhà ứng tuyển: lamdong67 Tỉnh Lâm Đồng

07/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN THỂ DỤC THỂ THAO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

04/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

04/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN ANH VĂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH