Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thẩm định/Giám định/Quản lý chất lượng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Pha chế Lương: 10.000.000 Số lượng: 3

11/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1400 Xã Tà Nung, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/12/2019

20/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT NGÀNH HÓA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT AN TOÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/09/2018

10/10/2018

DANH MỤC NGÀNH