Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nhân

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ công nhân may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

28/05/2020

Nhà ứng tuyển: 3155 Tỉnh Lâm Đồng

28/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/05/2020

Nhà ứng tuyển: 3155 Tỉnh Lâm Đồng

28/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ thuật hồ bơi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ tạp vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ tạp vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/05/2020

Nhà ứng tuyển: 395 Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1424 Tỉnh Lâm Đồng

26/12/2019

26/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LĐPT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1260 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: 521 Phường Lộc Tiến, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

29/08/2019

29/09/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE NÂNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

10/08/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

10/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG THỜI VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 40

10/08/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

10/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH