Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nhân

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1424 Tỉnh Lâm Đồng

26/12/2019

26/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LĐPT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1260 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: 521 Phường Lộc Tiến, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

29/08/2019

29/09/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE NÂNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

10/08/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

10/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG THỜI VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 40

10/08/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

10/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ MỘC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

18/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH