Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nhân

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Tiến, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

29/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE NÂNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

10/08/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

10/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG THỜI VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 40

10/08/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

10/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ MỘC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

18/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

30/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

30/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

30/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

30/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NAM/NỮ CÔNG NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/03/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Đạ Ròn, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

21/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT, ĐÓNG GÓI Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

29/10/2018

Nhà ứng tuyển: Xã Đạ Nhim, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

29/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAY MẶC THỜI TRANG XUẤT KHẨU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH