THÔNG TIN

4172-TT11
Mã công ty 25252
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Không yêu cầu
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số điện thoại Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 5

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
Nhân viên bán hàng 20/09/2023 20/09/2023 Tỉnh Lâm Đồng 236
Quản lý nội dung mạng xã hội 20/09/2023 20/09/2023 Tỉnh Lâm Đồng 215
Thiết kế hình ảnh sàn thương mại điện tử 20/09/2023 20/09/2023 Tỉnh Lâm Đồng 226
Quản lý trưởng gian hàng thương mại điện tử tiktok shop 20/09/2023 20/09/2023 Tỉnh Lâm Đồng 194
Kế toán tổng hợp 20/09/2023 20/09/2023 Tỉnh Lâm Đồng 194

DANH MỤC NGÀNH