THÔNG TIN

web3994
Mã công ty 24896
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số điện thoại Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 21

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
Nhân viên pha chế 24/04/2023 24/04/2023 Tỉnh Lâm Đồng 175
Nhân viên Y Tế 24/04/2023 24/04/2023 Tỉnh Lâm Đồng 179
Nhân viên Massage 24/04/2023 24/04/2023 Tỉnh Lâm Đồng 144
Nhân viên Bảo vệ 24/04/2023 24/04/2023 Tỉnh Lâm Đồng 195
Nhân viên chăm sóc cá 24/04/2023 24/04/2023 Tỉnh Lâm Đồng 134
Nhân viên cây xanh 24/04/2023 24/04/2023 Tỉnh Lâm Đồng 191
Nhân viên vệ sinh 24/04/2023 24/04/2023 Tỉnh Lâm Đồng 139
Nhân viên kinh doanh sale - tour 24/04/2023 24/04/2023 Tỉnh Lâm Đồng 145
Nhân viên Phục vụ 24/04/2023 24/04/2023 Tỉnh Lâm Đồng 135
Thuyết Minh Viên 24/04/2023 24/04/2023 Tỉnh Lâm Đồng 182
Nhân viên Bán vé 24/04/2023 24/04/2023 Tỉnh Lâm Đồng 158
Nhân viên Thu mua 24/04/2023 24/04/2023 Tỉnh Lâm Đồng 169
Nhân viên kho 24/04/2023 24/04/2023 Tỉnh Lâm Đồng 163
Kế toán tổng hợp 24/04/2023 24/04/2023 Tỉnh Lâm Đồng 142
IT Support 24/04/2023 24/04/2023 Tỉnh Lâm Đồng 223
IT Helpdesk 24/04/2023 24/04/2023 Tỉnh Lâm Đồng 184
Nhân viên Tổ chức Hành chính Nhân sự 24/04/2023 24/04/2023 Tỉnh Lâm Đồng 227
Trưởng phòng kinh doanh 24/04/2023 24/04/2023 Tỉnh Lâm Đồng 171
Thợ điện 24/04/2023 24/04/2023 Tỉnh Lâm Đồng 166
Nhân viên Thu Ngân 24/04/2023 24/04/2023 Tỉnh Lâm Đồng 139
Nhân viên bán hàng 24/04/2023 24/04/2023 Tỉnh Lâm Đồng 120

DANH MỤC NGÀNH