THÔNG TIN

3816
Mã công ty 24654
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số điện thoại Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 12

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
Kế toán kho 10/12/2022 10/12/2022 Tỉnh Lâm Đồng 110
Kế toán tổng hợp 10/12/2022 10/12/2022 Tỉnh Lâm Đồng 102
THƯ KÝ BẾP 07/11/2022 07/11/2022 Tỉnh Lâm Đồng 109
BẾP PHÓ 07/11/2022 07/11/2022 Tỉnh Lâm Đồng 86
TỔ TRƯỞNG BẢO VỆ AN NINH 07/11/2022 07/11/2022 Tỉnh Lâm Đồng 94
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT 07/11/2022 07/11/2022 Tỉnh Lâm Đồng 104
NHÂN VIÊN PHA CHẾ 07/11/2022 07/11/2022 Tỉnh Lâm Đồng 88
TỔ TRƯỞNG KỸ THUẬT 07/11/2022 07/11/2022 Tỉnh Lâm Đồng 92
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ 07/11/2022 07/11/2022 Tỉnh Lâm Đồng 69
TRỢ LÝ TỔNG QUẢN LÝ 04/11/2022 04/11/2022 Tỉnh Lâm Đồng 119
TỔ TRƯỞNG PHỤC VỤ 04/11/2022 04/11/2022 Tỉnh Lâm Đồng 104
PHÓ TỔNG QUẢN LÝ 04/11/2022 04/11/2022 Tỉnh Lâm Đồng 112

DANH MỤC NGÀNH