THÔNG TIN

3675
Mã công ty 24395
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Không yêu cầu
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số điện thoại Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 7

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
Bảo vệ 06/02/2023 06/02/2023 Tỉnh Lâm Đồng 225
Nhân viên Sale 11/10/2022 06/02/2023 Tỉnh Lâm Đồng 215
Trưởng bộ phận lễ tân 03/02/2023 03/02/2023 Tỉnh Lâm Đồng 189
Nhân viên buồng phòng 11/10/2022 03/02/2023 Tỉnh Lâm Đồng 207
Nhân viên lễ tân 03/02/2023 03/02/2023 Tỉnh Lâm Đồng 212
Bếp phó 11/10/2022 11/10/2022 Tỉnh Lâm Đồng 192
Kế toán nội bộ tổng hợp 18/07/2022 18/07/2022 Tỉnh Lâm Đồng 335

DANH MỤC NGÀNH