THÔNG TIN

3402
Mã công ty 24244
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Không yêu cầu
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số điện thoại Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 6

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
Thợ mộc và phụ mộc gỗ 23/05/2022 23/05/2022 Tỉnh Lâm Đồng 412
Thợ sơn 23/05/2022 23/05/2022 Tỉnh Lâm Đồng 262
Thợ phụ quảng cáo 23/05/2022 23/05/2022 Tỉnh Lâm Đồng 233
Thợ và phụ điện 23/05/2022 23/05/2022 Tỉnh Lâm Đồng 259
Nhân viên thiết kế đồ hoạ 23/05/2022 23/05/2022 Tỉnh Lâm Đồng 321
Nhân viên kinh doanh 23/05/2022 23/05/2022 Tỉnh Lâm Đồng 289

DANH MỤC NGÀNH