THÔNG TIN

Web3305
Mã công ty 24169
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số điện thoại Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 6

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
Lễ tân 25/04/2022 25/04/2022 Tỉnh Lâm Đồng 308
Nhân viên pháp chế 25/04/2022 25/04/2022 Tỉnh Lâm Đồng 427
Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp 25/04/2022 25/04/2022 Tỉnh Lâm Đồng 384
Marketing digital; Marketing content 25/04/2022 25/04/2022 Tỉnh Lâm Đồng 430
Nhân viên kinh doanh 25/04/2022 25/04/2022 Tỉnh Lâm Đồng 346
Kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng 25/04/2022 25/04/2022 Tỉnh Lâm Đồng 311

DANH MỤC NGÀNH