THÔNG TIN

Mã công ty 1356
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Không yêu cầu
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số điện thoại Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 20

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
Phục vụ 11/11/2019 11/11/2019 Tỉnh Lâm Đồng 26
Tạp vụ 11/11/2019 11/11/2019 Tỉnh Lâm Đồng 17
Kỹ thuật 11/11/2019 11/11/2019 Tỉnh Lâm Đồng 29
Nhân viên kinh doanh 11/11/2019 11/11/2019 Tỉnh Lâm Đồng 29
NHÂN VIÊN VỆ SINH CÔNG CỘNG 21/03/2019 21/03/2019 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 132
NHÂN VIÊN RỬA CHÉN 21/03/2019 21/03/2019 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 148
NHÂN VIÊN PHỤ BẾP - BẾP CHÍNH 21/03/2019 21/03/2019 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 152
NHÂN VIÊN HÀNH LÝ 21/03/2019 21/03/2019 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 144
KỸ THUẬT ĐIỆN 21/03/2019 21/03/2019 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 158
BẢO VỆ 21/03/2019 21/03/2019 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 133
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ 21/03/2019 21/03/2019 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 139
NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG 21/03/2019 21/03/2019 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 136
BỘ PHẬN BẾP 20/12/2018 20/12/2018 Tỉnh Lâm Đồng 193
LỄ TÂN 20/12/2018 20/12/2018 Tỉnh Lâm Đồng 176
NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG 20/12/2018 20/12/2018 Tỉnh Lâm Đồng 160
BẢO VỆ 20/12/2018 20/12/2018 Tỉnh Lâm Đồng 192
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ 20/12/2018 20/12/2018 Tỉnh Lâm Đồng 158
NHÂN VIÊN KINH DOANH 29/10/2018 29/10/2018 Tỉnh Lâm Đồng 160
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - LỄ TÂN - PHỤC VỤ 29/10/2018 29/10/2018 Tỉnh Lâm Đồng 189
BẢO VỆ 25/05/2018 25/05/2018 Tỉnh Lâm Đồng 208

DANH MỤC NGÀNH