THÔNG TIN

Mã công ty 1356
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Không yêu cầu
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số điện thoại Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 16

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
NHÂN VIÊN VỆ SINH CÔNG CỘNG 21/03/2019 21/03/2019 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 71
NHÂN VIÊN RỬA CHÉN 21/03/2019 21/03/2019 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 82
NHÂN VIÊN PHỤ BẾP - BẾP CHÍNH 21/03/2019 21/03/2019 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 83
NHÂN VIÊN HÀNH LÝ 21/03/2019 21/03/2019 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 84
KỸ THUẬT ĐIỆN 21/03/2019 21/03/2019 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 87
BẢO VỆ 21/03/2019 21/03/2019 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 73
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ 21/03/2019 21/03/2019 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 74
NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG 21/03/2019 21/03/2019 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 79
BỘ PHẬN BẾP 20/12/2018 20/12/2018 Tỉnh Lâm Đồng 137
LỄ TÂN 20/12/2018 20/12/2018 Tỉnh Lâm Đồng 123
NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG 20/12/2018 20/12/2018 Tỉnh Lâm Đồng 105
BẢO VỆ 20/12/2018 20/12/2018 Tỉnh Lâm Đồng 133
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ 20/12/2018 20/12/2018 Tỉnh Lâm Đồng 111
NHÂN VIÊN KINH DOANH 29/10/2018 29/10/2018 Tỉnh Lâm Đồng 123
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - LỄ TÂN - PHỤC VỤ 29/10/2018 29/10/2018 Tỉnh Lâm Đồng 136
BẢO VỆ 25/05/2018 25/05/2018 Tỉnh Lâm Đồng 161

DANH MỤC NGÀNH