THÔNG TIN

1341
Mã công ty 12706
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Không yêu cầu
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số điện thoại Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 7

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
Kế toán 19/11/2019 19/11/2019 Tỉnh Bình Thuận 52
Xuất nhập khẩu 19/11/2019 19/11/2019 Tỉnh Bình Thuận 54
Nhân viên kinh doanh 19/11/2019 19/11/2019 Tỉnh Bình Thuận 70
Hành chính nhân sự 19/11/2019 19/11/2019 Tỉnh Bình Thuận 74
Kỹ thuật 19/11/2019 19/11/2019 Tỉnh Bình Thuận 91
Nhân viên R&D 19/11/2019 19/11/2019 Tỉnh Bình Thuận 60
Giám sát, kỹ thuật 19/11/2019 19/11/2019 Tỉnh Bình Thuận 79

DANH MỤC NGÀNH