THÔNG TIN

Mã công ty 12076
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số điện thoại Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 22

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
Bảo vệ 15/04/2020 28/04/2021 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 146
Nhân viên phục vụ 19/08/2022 19/08/2022 Tỉnh Lâm Đồng 157
Nhân viên buồng phòng 19/08/2022 19/08/2022 Tỉnh Lâm Đồng 114
Nhân viên lễ tân 19/08/2022 19/08/2022 Tỉnh Lâm Đồng 178
Nhân viên văn phòng 15/12/2022 15/12/2022 Tỉnh Lâm Đồng 164
Kế toán trưởng 15/12/2022 15/12/2022 Tỉnh Lâm Đồng 135
Nhân viên pha chế 19/08/2022 19/08/2022 Tỉnh Lâm Đồng 110
Quản lý nhà hàng- khách sạn 19/08/2022 19/08/2022 Tỉnh Lâm Đồng 154
Thư ký văn phòng 19/08/2022 19/08/2022 Tỉnh Lâm Đồng 209
Trợ lý luật sư 28/04/2021 28/04/2021 Tỉnh Lâm Đồng 432
Kỹ sư xây dựng (đốc công xây dựng) 24/07/2020 28/04/2021 Tỉnh Lâm Đồng 399
LỄ TÂN - BUỒNG PHÒNG - PHỤC VỤ 23/09/2019 28/04/2021 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 465
KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP 14/10/2019 28/04/2021 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 621
LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG 14/10/2019 08/04/2021 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 544
Nhân viên Bảo vệ 31/12/2019 28/04/2021 Tỉnh Lâm Đồng 556
kế toán 15/04/2020 28/04/2021 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 878
Kỹ sư xây dựng 15/04/2020 28/04/2021 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 585
kỹ sư xây dựng 17/02/2021 28/04/2021 Tỉnh Lâm Đồng 336
Quản đốc cây xanh 17/02/2021 28/04/2021 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 425
CÔNG NHÂN LÀM VƯỜN 23/09/2019 04/03/2021 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 477
THỢ ĐIỆN - THỢ HÀN - THỢ XÂY - THỢ MỘC 23/09/2019 04/03/2021 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 620
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 14/10/2019 04/03/2021 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 594

DANH MỤC NGÀNH