THÔNG TIN

317
Mã công ty 11744
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Không yêu cầu
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số điện thoại Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 6

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
CỐ VẤN DỊCH VỤ XE - THỢ ĐỒNG - THỢ SƠN - NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG 14/10/2019 18/05/2020 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 99
NHÂN VIÊN OPTION 14/10/2019 18/05/2020 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng 95
TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ 14/10/2019 18/05/2020 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng 98
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 14/10/2019 18/05/2020 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng 96
THỢ ĐỒNG: SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO 23/09/2019 18/05/2020 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng 74
THỢ SƠN - THỢ ĐỒNG 13/06/2019 18/05/2020 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng 152

DANH MỤC NGÀNH