THÔNG TIN

317
Mã công ty 11744
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Không yêu cầu
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số điện thoại Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 8

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
CỐ VẤN DỊCH VỤ XE - THỢ ĐỒNG - THỢ SƠN - NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG 14/10/2019 14/10/2019 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 17
TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ 14/10/2019 14/10/2019 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng 20
NHÂN VIÊN OPTION 14/10/2019 14/10/2019 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng 20
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 14/10/2019 14/10/2019 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng 16
THỢ ĐỒNG: SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO 23/09/2019 23/09/2019 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng 15
THỢ SƠN - THỢ ĐỒNG 13/06/2019 13/06/2019 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng 63
NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 22/10/2018 22/10/2018 Tỉnh Lâm Đồng 131
CỐ VẤN DỊCH VỤ 10/10/2018 10/10/2018 Tỉnh Lâm Đồng 209

DANH MỤC NGÀNH