THÔNG TIN

web521
Mã công ty 11620
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Không yêu cầu
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số điện thoại Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 17

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
KCS 10/08/2022 10/08/2022 Tỉnh Lâm Đồng 0
CÔNG NHÂN MAY 29/08/2019 03/03/2022 Phường Lộc Tiến, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng 342
NV quản lý kho 20/01/2021 02/03/2022 Tỉnh Lâm Đồng 0
Trưởng phòng nhân sự 04/08/2021 04/08/2021 Tỉnh Lâm Đồng 0
NV kỹ thuật may 21/05/2021 21/05/2021 Tỉnh Lâm Đồng 0
NNV thương mại 30/03/2021 30/03/2021 Tỉnh Lâm Đồng 0

DANH MỤC NGÀNH