THÔNG TIN

Mã công ty 11408
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Không yêu cầu
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số điện thoại Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 6

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN 17/01/2019 17/01/2019 Tỉnh Lâm Đồng 130
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG 21/06/2018 21/06/2018 Tỉnh Lâm Đồng 142
NHÂN VIÊN THU NGÂN 21/06/2018 21/06/2018 Tỉnh Lâm Đồng 142
CÔNG NHÂN 21/06/2018 21/06/2018 Tỉnh Lâm Đồng 132
PHÓ PHÒNG DU LỊCH 14/06/2018 14/06/2018 Tỉnh Lâm Đồng 151
NHÂN VIÊN THU NGÂN 14/06/2018 14/06/2018 Tỉnh Lâm Đồng 182

DANH MỤC NGÀNH