THÔNG TIN

115
Mã công ty 11408
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Không yêu cầu
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số điện thoại Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 6

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
Bán hàng 03/12/2019 03/12/2019 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 21
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN 17/01/2019 17/01/2019 Tỉnh Lâm Đồng 194
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG 21/06/2018 21/06/2018 Tỉnh Lâm Đồng 183
CÔNG NHÂN 21/06/2018 21/06/2018 Tỉnh Lâm Đồng 186
NHÂN VIÊN THU NGÂN 14/06/2018 14/06/2018 Tỉnh Lâm Đồng 235
PHÓ PHÒNG DU LỊCH 14/06/2018 14/06/2018 Tỉnh Lâm Đồng 197

DANH MỤC NGÀNH