Tin tức việc làm

NHU CẦU TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2022 06/07/2022

NHU CẦU TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2022

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2022 09/09/2021

Nhu cầu tuyển dụng tháng 03/2022 với nhiều vị trí tuyển dụng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.
Liên hệ: 02633 825 805 để được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm.

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN THÁNG 12/2021 01/09/2021

Phỏng vấn trực tuyến vào thứ 6 hàng tuần.
Liên hệ:

Zalo: 0918 007 245 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2021 26/10/2020

Thông tin các tuyển dụng mới nhất Tháng 04/2021, gồm các ngành nghề đa dạng: kế toán, kinh doanh, dịch vụ du lịch.....

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN THÁNG 9/2020 06/10/2020

Phỏng vấn trực tuyến thứ 6 hàng tuần
Zalo Phỏng vấn: 0918 007 245

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN THÁNG 8/2020 23/09/2020

Phỏng vấn trực tuyến với sự tham gia của 69 Doanh nghiệp, đã có 115 lượt lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm
Zalo Phỏng vấn: 0918 007 245

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN THÁNG 7/2020 04/08/2020

Phỏng vấn trực tuyến với sự tham gia của 53 Doanh nghiệp, đã có 108 lượt lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm
Zalo Phỏng vấn: 0918 007 245