Tin tức Tổng hợp

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 10/11/2018 02/11/2018

Kính mời người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm đến tham dự phiên giao dịch việc làm để được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí:

- Thời gian: từ 7h-11h30 ngày 10/11/2018

- Địa điểm: + Địa điểm 1: Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng. 172 Nguyễn Văn Trỗi - P2 - Đà Lạt; Sđt: 02633 822360

                 + Địa điểm 2: Văn Phòng đại diện tại Bảo Lộc. 147 Phan Bội Châu - P1 - Bảo Lộc. Sđt: 02633725556

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 10/10/2018 05/10/2018

Kính mời người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm đến tham dự phiên giao dịch việc làm để được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí:

- Thời gian: từ 7h-11h30 ngày 10/10/2018

- Địa điểm: + Địa điểm 1: Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng. 172 Nguyễn Văn Trỗi - P2 - Đà Lạt; Sđt: 02633 822360

                 + Địa điểm 2: Văn Phòng đại diện tại Bảo Lộc. 147 Phan Bội Châu - P1 - Bảo Lộc. Sđt: 02633725556

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 25/9/2018 25/09/2018

Kính mời người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm đến tham dự phiên giao dịch việc làm để được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí:

- Thời gian: từ 7h-11h30 ngày 25/9/2018

- Địa điểm: + Địa điểm 1: Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng. 172 Nguyễn Văn Trỗi - P2 - Đà Lạt; Sđt: 02633 822360

                 + Địa điểm 2: Văn Phòng đại diện tại Bảo Lộc. 147 Phan Bội Châu - P1 - Bảo Lộc. Sđt: 02633725556

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 8/2018 21/09/2018

Theo thông tin từ Phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng. Tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 8/2018 như sau:

GIẤY MỜI THAM DỰ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2018 TẠI HUYỆN ĐẠ HUOAI 03/08/2018

Thời gian: Bắt đầu từ 7h30, thứ tư, ngày 15/8/2018

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Đạ Huoai

GIẤY MỜI THAM DỰ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2018 TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG 11/07/2018

Thời gian tổ chức: 01 ngày, bắt đầu từ 8h00, ngày 21/7/2018;

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đức Trọng.

BẢN TIN CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 03/07/2018

Có 1.820 doanh nghiệp, tuyển dụng qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, đã thu thập được 14.230 vị trí việc làm trống