Tin tức Tổng hợp

THÔNG BÁO : VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHIÊN GDVL NGÀY 10/11/2019 08/11/2019

- Thời gian: 8h00 đến 11h30 ngày 10/11/2019
- Địa Điểm 1: Trung tâm DVVL  Lâm Đồng, 172 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, TP. Đà Lạt.

- Địa điểm 2: Văn phòng Đại diện Bảo Lộc - 147 Phan Bội Châu, Phường 1, TP. Bảo Lộc

KẾT QUẢ TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM THÁNG 10/2019 01/11/2019

Thực hiện kế hoạch tổ chức Phiên giao dịch việc làm (GDVL) định kỳ trong năm 2019. 

THÔNG BÁO : VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHIÊN GDVL NGÀY 25/10/2019 23/10/2019

- Thời gian: 8h00 đến 11h30 ngày 25/10/2019
- Địa Điểm 1: Trung tâm DVVL  Lâm Đồng, 172 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, TP. Đà Lạt.

- Địa điểm 2: Văn phòng Đại diện Bảo Lộc - 147 Phan Bội Châu, Phường 1, TP. Bảo Lộc

Thông báo : Về việc tổ chức Phiên GDVL ngày 10/10/2019 07/10/2019

 Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tìm được việc làm, học nghề phù hợp với trình độ và khả năng hiện có. Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng tổ chức Phiên giao dịch việc làm định kỳ cụ thể như sau:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM LÂM ĐỒNG THỰC HIỆN MÔ HÌNH MỘT CỬA TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 04/09/2019

Mô hình một cửa gắn kết các nhiệm vụ: Tư vấn - giới thiệu việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề, thông tin thị trường lao động và giải quyết trợ cấp thất nghiệp.

SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM KẾT NỐI NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ DOANH NGHIỆP 09/08/2019

Trước nhu cầu ngày càng lớn về việc làm của người lao động và tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tạo điều kiện tốt nhất để người lao động tìm việc làm phù hợp bằng cách thường xuyên tổ chức các sàn giao dịch việc làm.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM LÂM ĐỒNG CẦU NỐI GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ DOANH NGHIỆP 17/06/2019

Trong những năm qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động, thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp góp phần vào mục tiêu giải quyết việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

KHAI GIẢNG LỚP HỌC TIẾNG NHẬT MIỄN PHÍ 17/01/2019

KHAI GIẢNG LỚP HỌC TIẾNG NHẬT MIỄN PHÍ TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM LÂM ĐỒNG 

THÔNG BÁO 21/12/2018