Tin tức Tổng hợp

THÔNG BÁO : VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHIÊN GDVL NGÀY 25/06/2020 23/06/2020

- Thời gian: 8h00 đến 11h30 ngày 25/06/2020
- Địa Điểm 1: Trung tâm DVVL  Lâm Đồng, 172 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, TP. Đà Lạt.

- Địa điểm 2: Văn phòng Đại diện Bảo Lộc - 147 Phan Bội Châu, Phường 1, TP. Bảo Lộc

PHỎNG VẤN, TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN 10/06/2020

Thời gian:  Vào lúc 8h00 đến 11h00 thứ 6 hàng tuần

Kết nối ứng dụng phỏng vấn trực tuyến của trung tâm qua zalo: 0918 007 245

Tải biểu mẫu đăng ký ở phía dưới và gửi về email: vieclamlamdong@gmail.com.

Mọi chi tiết liên hệ qua điện thoại : 02633 825 805

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 10/06/2020

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-SLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2020 của Sở Lao Động Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng viêc chức trong các đơn vị thuộc Sở Lao Động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng năm 2020. Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng thông báo xét tuyển viên chức tại đơn vị, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO : VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHIÊN GDVL NGÀY 10/06/2020 08/06/2020

- Thời gian: 8h00 đến 11h30 ngày 10/06/2020
- Địa Điểm 1: Trung tâm DVVL  Lâm Đồng, 172 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, TP. Đà Lạt.

- Địa điểm 2: Văn phòng Đại diện Bảo Lộc - 147 Phan Bội Châu, Phường 1, TP. Bảo Lộc

ĐỂ CÁC CHÍNH SÁCH CỦA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ĐÁP ỨNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 27/05/2020

Sau gần 12 năm triển khai, chính sách bảo hiểm thất nghiệp bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục, bổ sung cho phù hợp. Từ đó, từng bước đưa các chính sách của bảo hiểm thất nghiệp phát huy hiệu quả, đáp ứng sự phát triển của thị trường lao động.

VÌ SAO CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI VIỆT NAM ĐI VÀO ĐỜI SỐNG NHANH 27/05/2020

Những năm vừa qua, hơn 13 triệu lượt người đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hệ thống Trung tâm giới thiệu việc làm trên cả nước đã phát huy tích cực trong việc thực hiện chính sách này.

PHỎNG VẤN, TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN 15/05/2020

Thời gian:  Vào lúc 8h00 đến 11h00 thứ 6 hàng tuần

Kết nối ứng dụng phỏng vấn trực tuyến của trung tâm qua zalo: 0918 007 245

Tải biểu mẫu đăng ký ở phía dưới và gửi về email: vieclamlamdong@gmail.com.

Mọi chi tiết liên hệ qua điện thoại : 02633 825 805

CHO THUÊ HỘI TRƯỜNG – TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẠI ĐÀ LẠT 15/05/2020

Cho thuê hội trường, tổ chức sự kiện: hội nghị, hội thảo, tập huấn...

THƯ MỜI THAM DỰ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ĐỊNH KỲ NĂM 2020 05/05/2020

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-SLĐTBXH ngày 18/02/2020 của Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020. Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ hàng tháng năm 2020