Tin tức bảo hiểm thất nghiệp

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 1 NĂM 2020 07/02/2020

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 01 năm 2020 là 225 người, giảm 38.69% so với cùng kỳ năm 2019 (367 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 275 người, giảm 28.19% so với cùng kỳ năm ngoái (383 người). 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP LÂM ĐỒNG NĂM 2020 14/01/2020

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP LÂM ĐỒNG NĂM2020

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2019 05/12/2019

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2019

Tại sao người lao động có việc làm mới cần trung thực khi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp? 01/11/2019

Bảo hiểm thất nghiệp là chính sách an sinh xã hội với nhiều chế độ ưu việt  cho người lao động như: Tiền trợ cấp thất nghiệp, Thẻ bảo hiểm y tế, được hỗ trợ học nghề và được tư vấn giới thiệu việc làm để có cơ hội sớm quay lại thị trường lao động

THÔNG TIN VỀ VIỆC HỖ TRỢ HỌC NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP 04/09/2019

HỖ TRỢ HỌC NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Công tác phối hợp giữa ba ngành Lao động Thương binh & Xã hội, Bảo hiểm xã hội và Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp 25/07/2019

 BHTN  phụ thuộc rất nhiều vào sự tự giác chấp hành những quy định của người lao động và người sử dụng lao động

Kết quả giải quyết bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 của Văn phòng đại diện tại thành phố Bảo Lộc 05/07/2019

Văn phòng Đại diện tại thành phố Bảo Lộc được giao thực hiện tất cả các nhiệm vụ chuyên môn như: Tư vấn – giới thiệu việc làm trong và ngoài nước, tư vấn học nghề; thu thập và cung ứng thông tin thị trường lao động; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; vv... để phục vụ cho người lao động và người sử dụng lao động tại 5 huyện phía Nam và thành phố Bảo Lộc.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHTN THÁNG 4 NĂM 2019 04/05/2019

Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 4 năm 2019 là 527 người, tăng so với cùng kỳ năm 2018 (491 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 535 người, tăng 42.61% so với cùng kỳ năm ngoái (307 người).

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 12/2018 07/01/2019

Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 12 năm 2018 là 340 người, bằng so với cùng kỳ năm 2017 (340 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 337 người, giảm 14.24% so với cùng kỳ năm ngoái (393 người).

 

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 7/2018 03/08/2018

Tình hình tiếp nhận và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp tháng 7/2018