Tin tức bảo hiểm thất nghiệp

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHTN THÁNG 4 NĂM 2019 04/05/2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHTN THÁNG 4 NĂM 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 12/2018 07/01/2019

Theo thông tin từ Phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng

 

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 7/2018 03/08/2018

Tình hình tiếp nhận và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp tháng 7/2018

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 6/2018 04/07/2018

Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong tháng 6/2018

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 5/2018 04/06/2018

Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Giải quyết chế độ BHXH cho 3,54 triệu lượt người 18/07/2017

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, hiện số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,16 triệu, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 11,24 triệu, BHXH tự nguyện 240.000 và BHYT là 76,39 triệu người.

Công nhân trên 35 tuổi thất nghiệp: Trái đắng FDI 17/07/2017

Doanh nghiệp FDI vì lợi nhuận nên tìm mọi cách cho thôi việc công nhân trên 35 tuổi. Việc này tạo ra nhiều tác động xấu đến đời sống xã hội.

Việt Nam đang có bao nhiêu người thất nghiệp? 13/07/2017

Theo Tổng cục Thống kê, đến quý II, ước tính Việt Nam có 53,4 triệu người trong độ tuổi lao động. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp ước tính khoảng 2,28%, tương đương 1,1 triệu người.

Thất nghiệp tại thành thị: Thanh niên chiếm 11,95% 10/07/2017

Theo khảo sát về lao động việc làm của Tổng cục Dạy nghề, trong quý 2/2017, thanh niên thất nghiệp chiếm 7,67%, trong đó khu vực thành thị lên tới 11,95%.

CHI TRẢ TRÊN 30 TỶ ĐỒNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP 07/07/2017

6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tiếp nhận 2.800 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.600 người với số tiền chi trả trên 30 tỷ đồng.