Tin tức bảo hiểm thất nghiệp

NGHỊ ĐỊNH 61/2020/NĐ-CP NGÀY 29/5/2020 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2015/NĐ-CP NGÀY 12/3/2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 05/06/2020

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Việc làm  ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Chính phủ bàn hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 5 NĂM 2020 03/06/2020

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 05 năm 2020 là 1.083 người, tăng 53,83% so với cùng kỳ năm 2019 (704 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 1.351 người, tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái (631 người). Nguyên nhân: vì 1 số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, do đó số lượng người lao động đến nộp hồ sơ và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 5 tăng đột biến. 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 4 NĂM 2020 12/05/2020

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 04 năm 2020 là 1244 người, tăng 136% so với cùng kỳ năm 2019 (527 người).  Nguyên nhân: vì 1 số doanh nghiệp trong tỉnh ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 717 người, tăng 34.01% so với cùng kỳ năm ngoái (535 người). 

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC CHO PHÉP NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC GỬI HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN, THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM HÀNG THÁNG ĐƯỢC THỰC HIỆN DƯỚI HÌNH THỨC GIÁN TIẾP 13/04/2020

Để phòng , tránh lây lan dịch Covid_19 , Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng thông báo về việc cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện , thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 3 NĂM 2020 08/04/2020

 Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 03 năm 2020 là 764 người, tăng 40.44% so với cùng kỳ năm 2019 (544 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 442 người, tăng 48.82% so với cùng kỳ năm ngoái (297 người). 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 2 NĂM 2020 16/03/2020

   Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 02 năm 2020 là 360 người, tăng 70.61% so với cùng kỳ năm 2019 (211 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 252 người, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái (240 người). Người lao động thất nghiệp chủ yếu là do đơn phương chấm dứt HĐLĐ, chiếm 78.33%. Người lao động không có bằng cấp chứng chỉ chiếm 49.72%. Người lao động trước khi mất việc làm đa phần là lao động giản đơn 92.22%. Ngành nghề thất nghiệp tập trung nhiều vào các ngành khác và ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Bảo vệ thực vật và Khai khoáng.

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 1 NĂM 2020 07/02/2020

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 01 năm 2020 là 225 người, giảm 38.69% so với cùng kỳ năm 2019 (367 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 275 người, giảm 28.19% so với cùng kỳ năm ngoái (383 người). 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP LÂM ĐỒNG NĂM 2020 14/01/2020

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP LÂM ĐỒNG NĂM2020

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2019 05/12/2019

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2019

Tại sao người lao động có việc làm mới cần trung thực khi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp? 01/11/2019

Bảo hiểm thất nghiệp là chính sách an sinh xã hội với nhiều chế độ ưu việt  cho người lao động như: Tiền trợ cấp thất nghiệp, Thẻ bảo hiểm y tế, được hỗ trợ học nghề và được tư vấn giới thiệu việc làm để có cơ hội sớm quay lại thị trường lao động