Tin tức bảo hiểm thất nghiệp

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 9 NĂM 2020 06/10/2020

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 09 năm 2020 là 904 người, tăng 32,74% so với cùng kỳ năm 2019 ( 681 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 979 người, tăng 129% so với cùng kỳ năm ngoái (427 người). Nguyên nhân: vì 1 số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, do đó số lượng người lao động đến nộp hồ sơ và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng tăng.

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 8 NĂM 2020 14/09/2020

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 08 năm 2020 là 887 người, tăng 89,5% so với cùng kỳ năm 2019 (468 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 639 người, tăng 25,54% so với cùng kỳ năm ngoái (509 người). Nguyên nhân: vì 1 số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, do đó số lượng người lao động đến nộp hồ sơ và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng tăng.

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 7 NĂM 2020 12/08/2020

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 07 năm 2020 là 722 người, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2019 (590 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 1.040 người, tăng 53,6% so với cùng kỳ năm ngoái (677 người). Nguyên nhân: vì 1 số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, do đó số lượng người lao động đến nộp hồ sơ và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 7 tăng.

NGƯỜI ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP CẦN LƯU Ý KHI CÓ VIỆC LÀM 31/07/2020

Kể từ ngày 15/7/2020, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp nếu có việc làm mà không thông báo kịp thời

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 6 NĂM 2020 08/07/2020

Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 06 năm 2020 là 826 người, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2019 (609 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 827 người, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm ngoái (620 người). Nguyên nhân: vì 1 số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, do đó số lượng người lao động đến nộp hồ sơ và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 6 tăng.

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 5 NĂM 2020 03/06/2020

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 05 năm 2020 là 1.083 người, tăng 53,83% so với cùng kỳ năm 2019 (704 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 1.351 người, tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái (631 người). Nguyên nhân: vì 1 số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, do đó số lượng người lao động đến nộp hồ sơ và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 5 tăng đột biến. 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 4 NĂM 2020 12/05/2020

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 04 năm 2020 là 1244 người, tăng 136% so với cùng kỳ năm 2019 (527 người).  Nguyên nhân: vì 1 số doanh nghiệp trong tỉnh ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 717 người, tăng 34.01% so với cùng kỳ năm ngoái (535 người). 

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC CHO PHÉP NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC GỬI HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN, THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM HÀNG THÁNG ĐƯỢC THỰC HIỆN DƯỚI HÌNH THỨC GIÁN TIẾP 13/04/2020

Để phòng , tránh lây lan dịch Covid_19 , Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng thông báo về việc cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện , thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 3 NĂM 2020 08/04/2020

 Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 03 năm 2020 là 764 người, tăng 40.44% so với cùng kỳ năm 2019 (544 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 442 người, tăng 48.82% so với cùng kỳ năm ngoái (297 người). 

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 2 NĂM 2020 16/03/2020

   Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 02 năm 2020 là 360 người, tăng 70.61% so với cùng kỳ năm 2019 (211 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 252 người, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái (240 người). Người lao động thất nghiệp chủ yếu là do đơn phương chấm dứt HĐLĐ, chiếm 78.33%. Người lao động không có bằng cấp chứng chỉ chiếm 49.72%. Người lao động trước khi mất việc làm đa phần là lao động giản đơn 92.22%. Ngành nghề thất nghiệp tập trung nhiều vào các ngành khác và ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Bảo vệ thực vật và Khai khoáng.