Tin tức bảo hiểm thất nghiệp

Kết quả giải quyết bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 của Văn phòng đại diện tại thành phố Bảo Lộc 05/07/2019

Văn phòng Đại diện tại thành phố Bảo Lộc được giao thực hiện tất cả các nhiệm vụ chuyên môn như: Tư vấn – giới thiệu việc làm trong và ngoài nước, tư vấn học nghề; thu thập và cung ứng thông tin thị trường lao động; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; vv... để phục vụ cho người lao động và người sử dụng lao động tại 5 huyện phía Nam và thành phố Bảo Lộc.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHTN THÁNG 4 NĂM 2019 04/05/2019

Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 4 năm 2019 là 527 người, tăng so với cùng kỳ năm 2018 (491 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 535 người, tăng 42.61% so với cùng kỳ năm ngoái (307 người).

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 12/2018 07/01/2019

Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 12 năm 2018 là 340 người, bằng so với cùng kỳ năm 2017 (340 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 337 người, giảm 14.24% so với cùng kỳ năm ngoái (393 người).

 

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 7/2018 03/08/2018

Tình hình tiếp nhận và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp tháng 7/2018

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 6/2018 04/07/2018

Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong tháng 6/2018

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 5/2018 04/06/2018

Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Giải quyết chế độ BHXH cho 3,54 triệu lượt người 18/07/2017

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, hiện số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,16 triệu, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 11,24 triệu, BHXH tự nguyện 240.000 và BHYT là 76,39 triệu người.

Công nhân trên 35 tuổi thất nghiệp: Trái đắng FDI 17/07/2017

Doanh nghiệp FDI vì lợi nhuận nên tìm mọi cách cho thôi việc công nhân trên 35 tuổi. Việc này tạo ra nhiều tác động xấu đến đời sống xã hội.

Việt Nam đang có bao nhiêu người thất nghiệp? 13/07/2017

Theo Tổng cục Thống kê, đến quý II, ước tính Việt Nam có 53,4 triệu người trong độ tuổi lao động. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp ước tính khoảng 2,28%, tương đương 1,1 triệu người.

Thất nghiệp tại thành thị: Thanh niên chiếm 11,95% 10/07/2017

Theo khảo sát về lao động việc làm của Tổng cục Dạy nghề, trong quý 2/2017, thanh niên thất nghiệp chiếm 7,67%, trong đó khu vực thành thị lên tới 11,95%.