DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngoại ngữ khác

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ÂN HIỀN ANH ÂN HIỀN ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Sau Đại học (Thạc sỹ; Tiến sỹ)

07/04/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Lưu Bích Lệ Nguyễn Lưu Bích Lệ Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

29/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Trần Hạnh Trang Hoàng Trần Hạnh Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thanh Thành Nguyễn Thị Thanh Thành Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

05/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Trần Hoàng Quân Nguyễn Trần Hoàng Quân Giới tính: Nam Tuổi: 43 Tốt nghiệp Đại học

03/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thêu Nguyễn Thị Thêu Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

22/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thị Hiền Vũ Thị Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

16/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trịnh Ngọc Toàn Trịnh Ngọc Toàn Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

10/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Lê Quỳnh Anh Trần Lê Quỳnh Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

31/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Lư Nguyễn Thị Lư Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

20/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Lư Nguyễn Thị Lư Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

26/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thanh Tâm Trần Thị Thanh Tâm Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

25/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn  Thị Lâm Viên Nguyễn Thị Lâm Viên Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

04/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Phương Nguyễn Thanh Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

01/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Thanh Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Thị Hoa Dương Thị Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

08/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Cát Uyên Trần Thị Cát Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Tốt nghiệp Đại học

12/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thanh Thảo Trần Thị Thanh Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hoàng Đan Quế Lê Hoàng Đan Quế Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

06/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tôn Nữ Hoàng Oanh Tôn Nữ Hoàng Oanh Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

26/11/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6.000.000
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH