DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngoại ngữ khác

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Quỳnh Như Trương Quỳnh Như Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Đại học

01/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Đỗ Hoài Diệp Lê Đỗ Hoài Diệp Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

01/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủy Nguyễn Thủy Nguyễn Giới tính: Nam Tuổi: 35 Đại học

03/12/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tẳng Khởi Minh Tẳng Khởi Minh Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

09/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mai Thị Khánh Diễm Mai Thị Khánh Diễm Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

28/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Công Huy Hoàng Phạm Công Huy Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

28/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TOU PRONG THANH TRIỆU TOU PRONG THANH TRIỆU Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

16/05/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ K' Đức K' Đức Giới tính: Nam Tuổi: 27 Đại học

13/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Lan Đặng Thị Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

14/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tôn Thị Mỹ Lan Tôn Thị Mỹ Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

03/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thị Minh Ngân Vũ Thị Minh Ngân Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

13/01/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thu Hằng Nguyễn Thị Thu Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Đại học

23/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hồng Nhân Nguyễn Thị Hồng Nhân Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

08/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Gia Mỹ Hồ Gia Mỹ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

05/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Trịnh Thảo Vy Hoàng Trịnh Thảo Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

05/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lục Tú Liên Lục Tú Liên Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

17/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giang Đông Quân Giang Đông Quân Giới tính: Nam Tuổi: 27 Đại học

06/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nguyễn Thị Ngọc Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

31/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Quyên Nguyễn Thị Quyên Giới tính: Nam Tuổi: 34 Đại học

25/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Kim Nhung Bùi Thị Kim Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

25/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thụy Thảo Ngọc Trần Thụy Thảo Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng

10/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thúy Oanh Võ Thúy Oanh Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Đại học

08/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THÙY LINH PHẠM THÙY LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng

17/01/2022

Khu vực làm:
- Xã Đinh Trang Thượng, h. Di Linh, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ SALIAN SALIAN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

17/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Yến Vi Hoàng Yến Vi Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

11/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hồ Bảo Trang Nguyễn Hồ Bảo Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

08/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8.000.000
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ÂN HIỀN ANH ÂN HIỀN ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Thạc sỹ

07/04/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Lưu Bích Lệ Nguyễn Lưu Bích Lệ Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Đại học

29/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Trần Hạnh Trang Hoàng Trần Hạnh Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Cao đẳng

16/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thanh Thành Nguyễn Thị Thanh Thành Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

05/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH