DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngoại ngữ khác

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Cát Uyên Trần Thị Cát Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

12/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hoàng Đan Quế Lê Hoàng Đan Quế Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

06/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tôn Nữ Hoàng Oanh Tôn Nữ Hoàng Oanh Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

26/11/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6.000.000
Ngành: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH